Doktor.se

Anemi

Medicinskt granskad

Anemi är när du har för få röda blodkroppar, så att blodet inte kan transportera tillräckligt mycket syre till kroppens vävnader. Anemi kallas också blodbrist. Sjukdomen har många olika former, som alla har sin specifika orsak. Vissa typer av anemi kan du undvika genom att se till att du får i dig alla viktiga mineraler och vitaminer.

Vad är anemi?

Syret i blodet transporteras i de röda blodkropparna. Om du har för få röda blodkroppar kan blodet inte transportera tillräckligt mycket syre till vävnaderna. Detta kan göra dig trött och svag. Det finns många olika former av anemi, som var och en har sin egen orsak. En vanlig orsak till anemi är blödning. Ibland vet du inte om att du blöder, till exempel om du blöder från magsäcken eller tarmen. Då kan ett lågt blodvärde vara första tecknet på att något inte står rätt till i mag-tarm-kanalen. Andra former av anemi beror på att kroppen inte kan tillverka röda blodkroppar, eller förstör dem snabbare än de kan produceras.

Vad är järnbristanemi?

En av de allra vanligaste formerna av anemi är järnbristanemi.  Hemoglobin är det ämne som binder syret inuti de röda blodkropparna, och kroppen behöver järn för att tillverka hemoglobin. Järnbristanemi är vanligt hos kvinnor – studier har visat att 7-8 % av kvinnor i västvärlden lider av järnbristanemi. En betydande orsak är att kvinnor förlorar mycket järn genom mensen. Järnbrist är extra vanligt hos gravida, och gravida behöver ofta äta järntillskott.

Vad är vitaminbristanemi?

Kroppen behöver vitamin B12 och vitamin B9 (som också kallas folsyra) för att tillverka de röda blodkropparna. Vitamin B12-brist-anemi kan uppkomma om din kost innehåller för lite vitamin B12, som främst finns i kött, ägg och mjölk. Folsyrebrist-anemi kan uppkomma om din kost innehåller för lite folsyra, som finns i till exempel bönor, gröna bladgrönsaker, kål och bär. Om du är eller försöker bli gravid är det extra viktigt att äta folsyra, eftersom folsyrebrist kan ge missbildningar hos fostret.

Vad är perniciös anemi?

Perniciös anemi uppstår när du har brist på ett ämne som kallas intrinsic factor. Det är ett ämne som produceras i magen och som behövs för att kunna ta upp vitamin B12 från tarmen. Vitamin B12 behövs i sin tur för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar. Om de celler som producerar intrinsic factor förstörs, till exempel av immunförsvaret eller av en långvarig bakterieinfektion, kan perniciös anemi uppstå.

Vitamin B12-bristanemi kan också uppstå om tunntarmen inte kan absorbera vitamin B12 av andra skäl, till exempel om du har genomgått en operation i magen eller om du har en tarmsjukdom, som Crohns sjukdom eller celiaki. Samtliga B12-brist-anemier behandlas med B12 i tablettform.

Vad är aplastisk anemi?

Aplastisk anemi är ett tillstånd då din kropp slutar producera tillräckligt med nya röda blodkroppar. Detta kan göra dig trött, känsligare för infektioner och att du blöder lättare. Aplastisk anemi kan orsakas av infektioner, autoimmuna reaktioner, giftiga kemikalier och vissa läkemedel. Aplastisk anemi är sällsynt, men kan komma i alla åldrar. Behandling mot aplastisk anemi kan vara till exempel läkemedel, blodtransfusion eller benmärgstransplantation.

Vad är hemolytisk anemi?

Hemolytisk anemi är ett samlingsnamn på sjukdomar som alla har det gemensamt att de röda blodkropparna förstörs snabbare än vad benmärgen kan producera dem. En hemolytisk anemi kan vara medfödd, men den kan också utvecklas senare i livet. Hemolytisk anemi som utvecklas senare i livet kan bero på:

Vad är sicklecellanemi?

Sicklecellanemi är en ärftlig form av hemolytisk anemi. De röda blodkropparna ser normalt ut ungefär som torkade aprikoser, men hos en person med sicklecellanemi ser de ibland ut som halvmånar. Detta gör att de röda blodkropparna blir mer känsliga och förstörs lättare, vilket ger upphov till en ständig brist på röda blodkroppar. Sicklecellanemi är mest utbrett i områden där malaria är vanligt, det vill säga Mellanöstern, Afrika, Indien och länderna runt Medelhavet. Sicklecellanemi ger visst skydd mot de allvarligaste formerna av malaria.

Vad är thalassemi?

Thalassemi är en ärftlig anemi som har flera olika typer. De lättaste typerna ger inga symtom alls, medan de allra allvarligaste kan kräva blodtransfusion. Sjukdomen är mest utbredd runt Medelhavet, Mellanöstern, Afrika, Indien och Sydostasien. Studier har visat att även thalassemi kan ge ett visst skydd mot malaria.

Vad är sekundär anemi?

Sekundär anemi är när en annan sjukdom hämmar produktionen av röda blodkroppar. Vanliga sjukdomar som orsakar sekundär anemi är cancersjukdomar, njursvikt, diabetes, inflammatoriska sjukdomar (som reumatism och inflammatoriska sjukdomar) och infektioner.

Symtom på anemi

Ofta ger blodbrist symtom i form av trötthet, svaghet och blekhet. Hos personer med mörk hudfärg syns blekhet bäst kring läppar, tandkött och naglar. 

Andra symtom som anemi kan ge är:

  • huvudvärk

  • oregelbundna hjärtslag 

  • andfåddhet

  • yrsel 

  • bröstsmärta 

  • kalla händer och fötter

Vad kan jag göra själv?

Järnbristanemi och vitaminbristanemi kan du försöka motverka genom att äta en balanserad, varierad kost med mycket grönsaker, fullkornsprodukter, frukt, bönor och nötter. Om du är osäker på ifall du får i dig tillräckligt mycket järn, folsyra och B12 med kosten kan du komplettera genom ett kosttillskott med dessa ämnen. Om du är vegetarian eller vegan är det extra viktigt att du äter kosttillskott med B12 för att undvika B12-brist.

Behandling vid anemi

Målet med behandlingen är att se till att mängden röda blodkroppar ökar. Behandlingen vid anemi anpassas beroende på orsaken, och kan vara allt från att ta kosttillskott till kirurgi. En vanlig orsak till anemi är järnbrist, och då kan du få järntabletter utskrivet av din läkare.

När bör jag söka vård?

Om du känner dig svag och trött, och ser blod eller svart avföring i toaletten när du tömt tarmen, bör du söka vård på din vårdcentral för att säkerställa att du inte har en blödning i tarmen. Om du misstänker att du har någon annan typ av anemi ska du också vända dig till din vårdcentral.

Frågor och svar om anemi

21 December, 20204 September, 2023