Doktor.se

Coxit

Coxit är en inflammation i höftleden som drabbar barn, ofta efter en förkylning. Barnet kan börja halta och få ont på lårets framsida eller ner mot knät. Coxit läker av sig självt inom en vecka. Forskarna vet inte säkert varför det uppstår.

Vad är Coxit?

Höftsnuva, coxitis simplex och coxit är olika namn på samma tillstånd: En övergående inflammation i höftleden. Det kan förekomma mellan 2-10 års ålder, men är vanligast i åldern 3-6 år. Det kan komma ganska plötsligt, men går över på en vecka.

Orsak till coxit

Forskarna vet inte säkert varför coxit uppstår. Runt 70 procent av de barn som får coxit har nyligen haft en luftvägsinfektion. En del forskare tror att det kan vara en immunförsvarsreaktion som slagit fel.

Symtom på coxit

Det kan vara svårt för ett barn att säga exakt var smärtan sitter. Smärta från höften kan ibland upplevas som att det gör ont i knät eller foten. Andra symtom på coxit kan vara:

  • att barnet haltar

  • att de inte vill stödja på ena benet

  • ont på lårets framsida

  • ömhet över ljumsken

  • lätt förhöjd temperatur, men inte feber

Vad kan jag göra själv?

Det finns inget sätt att minska risken för att få coxit. Vid coxit är det bra om barnet vilar och inte belastar benet, eftersom tillståndet läker snabbare då.

Behandling vid coxit

Coxit läker alltid ut av sig självt inom en vecka och behöver därför ingen behandling. Det lämnar inga men efter sig. Om det gör mycket ont kan barnet få smärtstillande behandling under någon dag.

När bör jag söka vård?

Om ditt barn plötsligt börjar halta eller får ont i benet utan anledning är det viktigt att du söker vård. En coxit behöver ingen behandling, men det finns andra orsaker till att få ont i höften som kräver behandling. Därför är det bra om ditt barn träffar en läkare.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om ditt barn får ont i benet eller börjar halta, utan att det slagit sig, bör du söka dig till en vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om coxit

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-01-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01