Doktor.se

Hälseneinflammation | hälsenebesvär

Medicinskt granskad

Hälsenan leder från hälen upp till vadmuskeln och kan kännas som en tjock sträng. Det är vanligt att få ont i hälsenan efter att du överansträngt den, och det brukar kallas hälseneinflammation fast det egentligen sällan rör sig om en inflammation. Det begrepp som numera används är därför hälsenebesvär. Den här typen av problem kan till exempel komma om du tränat igen efter ett längre uppehåll, eller om du börjat träna på ett nytt sätt. Hälsenebesvär kallas även för Akillestendinit.

Orsak till hälsenebesvär

Hälsenebesvären beror på upprepad och intensiv ansträngning av hälsenan, som leder till en överbelastningsskada. Hälsenan blir skörare med åldern, vilket ökar risken för skador. Risken för att drabbas är också högre bland män. Andra riskfaktorer är:

Andra riskfaktorer är:

 • träning som innebär många spänstmoment för hälsenan

 • en för stor ökning av belastningen på hälsenan på för kort tid

 • att du inte vilar mellan träningspassen

 • underliggande tillstånd som psoriasis och högt blodtryck

Symtom på hälsenebesvär

Hälsenebesvär kan ge symtom som: 

 • mild smärta i hälen som blir värre vid belastning och avtar vid vila

 • mer uttalad smärta kan komma efter ett längre pass av löpträning, backträning eller sprinter 

 • smärta när du står på tå

 • svullnad, ömhet och stelhet i hälsenan och fotleden, särskilt på morgonen

Förebygg hälsenebesvär

Här är tips på saker du kan göra för att minska risken att drabbas. Det är särskilt viktigt om du tidigare haft problem.

 • Öka aktivitetsnivå gradvis. När du börjar träna är det viktigt att börja långsamt och öka gradvis.

 • Vila mellan träningspassen. Undvik att träna flera dagar i sträck utan att vila.

 • Sluta om det gör ont.Om du känner att det gör ont i hälsenan, sluta och vila.

 • Styrketräna. Ju starkare muskeln och senan är, desto mer belastning klarar den av.

 • Varierad träning. Växla mellan olika sorters träning, till exempel mellan högintensiv träning som att springa eller hoppa, och lågintensiv träning som att simma och cykla.

Vad kan jag göra själv?

Du kan lindra besvären genom att:

 • vila hälsenan, och vänta med träning tills besvären har gått över

 • använda bra skor och överväga att ha ett inlägg under hälen för att avlasta hälsenan

 • ta receptfria värktabletter mot smärtan

Behandling vid hälsenebesvär

Hälsenebesvär går sällan över av sig själv. Smärtan kan minska, men skadan är fortfarande kvar. Du kan få hjälp med styrketräning och träningsplanering av en fysioterapeut.

I sällsynta fall kan besvären vara så svåra att de inte går över med fysioterapi. Då kan du behöva en operation.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

 • Om dina besvär inte blivit bättre efter en vecka.

 • Om du har svår och ihållande smärta i hälsenan.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna läkare och sjuksköterskor som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vi har även fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till för behandling.

22 Mars, 20211 September, 2023