Doktor.se

Lipödem

Medicinskt granskad

Lipödem är en kronisk sjukdom som beror på en störning i fettvävnaden som gör att fettcellerna blir större. Det leder till att delar av kroppen – ofta rumpa, lår och underben – får stora fettdepåer medan resten av kroppen är opåverkad. Många får också smärta i huden. Sjukdomen drabbar i princip bara kvinnor. Många har sjukdomen utan att veta om det, och den förväxlas ofta med fetma.

Orsaker till lipödem

Ödem innebär att du har en onaturlig svullnad i kroppen. Lipödem är en form av ödem som beror på en störning i fettväven. Det gör att fettceller över vissa kroppsdelar ökar i storlek på ett sätt som inte kan förklaras av ökat energiintag. Fettcellerna i dessa områden har en särskild förmåga att lagra fett och bli större, vilket ger en kraftig tillväxt av fettvävnad.
Sjukdomen drabbar i stort sett bara kvinnor och är sannolikt ärftlig. Den börjar ofta i samband med en stor hormonförändring, till exempel

Symtom på lipödem

Lipödem skiljer sig från övervikt genom var det sitter och hur det känns. Lipödem gör att det samlas mycket fett på vissa kroppsdelar, till exempel

 • rumpa

 • höfter

 • lår

 • underben

 • överarmar.

Det vanliga är att fettdepåerna ansamlas symmetriskt, lika mycket på båda sidor av kroppen. Fettdepåerna minskar inte vid viktnedgång. Fettvävnaden är ofta ojämn och knölig och huden i området kan kännas kall. Det är vanligt att det syns tydlig skillnad i proportioner mot övriga kroppsdelar, till exempel opåverkad midja och mycket fettvävnad på stuss, rumpa och höfter eller svullna överarmar och opåverkade underarmar. Händer och fötter är oftast inte påverkade alls.

Sjukdomen leder också till andra symtom, till exempel

 • svår smärta, både stickande smärta och trycksmärta

 • ömhet i huden och känslighet för beröring

 • tyngdkänsla i påverkade kroppsdelar

 • blåmärken

 • myrkrypningar

 • överrörliga leder

 • trötthet

 • sömnsvårigheter (ofta på grund av smärtan)

 • nedstämdhet och depression.

Behandling vid lipödem

Det finns ingen behandling som kan bota sjukdomen, men det finns behandling som kan lindra symtomen. Kompressionskläder kan minska smärtan och ge bättre rörlighet. De går att köpa i sportaffärer eller på apotek. Du kan också få hjälp av en lymfterapeut som kan ge manuellt lymfdränage, som kan ge viss lindring av svullnad och smärta.

En behandling som ofta ger gott resultat är fettsugning, men en svårighet är att det i allmänhet måste bekostas privat. Med hjälp av fettsugning går det att ta bort fettansamlingarna. Det minskar smärtan, ökar rörligheten och minskar risken för felbelastning i knän och fötter. De fettceller som tagits bort kommer inte tillbaka. Det kan krävas flera operationer. Efter fettsugningen är det viktigt att använda kompressionsstrumpor i ett halvår för att minska svullnad och låta huden dra ihop sig.

Vad kan jag göra själv?

Det finns saker du kan göra själv för att lindra besvären, här är några exempel:

 • Fysisk aktivitet bidrar till att stabilisera upp stödjande muskler, vilket har betydelse för att motverka felställningar på grund av överrörlighet och annorlunda kroppsproportioner. Det kan även hjälpa mot trötthet och motverka nedstämdhet.

 • Hudvård. Vid lipödem blir huden ofta mindre elastisk. Den ökade fettansamlingen kan också leda till hudveck med risk för svamp- eller bakterieinfektioner. Därför är det viktigt att hålla rent och torrt så gott det går. Ta hjälp av din vårdcentral om du har besvär som inte ger med sig med egenvård.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du misstänker att du har lipödem. Du bör också söka vård om du får hudinfektioner, sår eller eksem.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

För att ställa diagnosen lipödem behöver din läkare göra en utredning för att utesluta andra sjukdomar. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter du kan vända dig till.

15 Februari, 20221 September, 2023