Doktor.se

Hormonella sjukdomar

Medicinskt granskad

Det finns många olika hormoner i kroppen som har betydelse för att kroppen ska fungera. Insulin, tillväxthormon och sköldkörtelhormon är några exempel. Här kan du läsa om sjukdomar som kan uppstå av för låga eller för höga nivåer av hormon i kroppen.

Vad är hormoner?

Hormoner är kroppsegna ämnen som produceras av körtlar eller speciella celler. De transporteras sedan med blodet till de organ där de har effekt. Ordet hormon kommer från grekiskan och betyder ”sätter i rörelse”, vilket i många fall är precis det hormoner gör. 

Den medicinska disciplin som riktar in sig på det som rör hormoner, hormoners effekter i kroppen och sjukdomar i de hormonproducerande organen kallas för endokrinologi. Det ordet kommer också från grekiskan: endon (inuti), krino (att separera) och logia (lära). Läkare som arbetar med denna specialitet kallas för endokrinologer. 

Hormoner ingår i det system som kallas endokrina systemet, där hormoner tillsammans med centrala nervsystemet styr, reglerar och samordnar en rad funktioner i kroppen, bland annat:

  • tillväxt

  • pubertet

  • ämnesomsättning

  • fortplantning 

  • amning

Hormonproducerande körtlar

De körtlar och celler som bildar hormoner kallas för endokrina organ. Körtlarna känner av om det finns lagom mängd av hormon i kroppen, och reglerar mängden genom att bilda mer om det finns ett underskott av hormon. 

Här är några exempel på hormonproducerande körtlar:

  • Hypofysen, kroppens viktigaste hormonbildande körtel. Den har en överordnad funktion och styr de andra körtlarna som bildar hormoner. I hypofysen bildas flera olika hormon, bland annat tillväxthormon (som gör att barn växer), endorfin (påverkar lust att äta, sova, dricka, minskar stress, motverkar depressioner, ger lycka, lust och välbehag), prolaktin (sätter igång mjölkkörtlar i brösten), tyreoideastimulerande hormon (stimulerar sköldkörteln att bilda hormoner). 

  • Sköldkörteln, bildar bland annat sköldkörtelhormon som reglerar ämnesomsättningen.

  • Langerhans öar i bukspottskörteln, bildar insulin som gör det möjligt att ta upp och lagra socker.

  • Äggstockar och testiklar, bildar könshormoner som bland anant påverkar utvecklingen av könsorganen och gör det möjligt att få barn.

Exempel på hormonella sjukdomar – endokrina sjukdomar

Hormonella sjukdomar kan uppstå om något av de endokrina organen inte fungerar som det ska, så det bildas för mycket eller för lite hormon. Dessa sjukdomar ger olika symtom beroende på vilket hormon det gäller. Hormonella sjukdomar kallas inom vården för endokrina sjukdomar. De kan vara medfödda eller komma senare i livet.

Här har vi samlat några exempel på hormonella sjukdomar:

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se finns sjuksköterskor och läkare som kan göra en bedömning av dina symtom, ge råd och behandling.. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning och behandling av en specialist på hormonella sjukdomar.

10 September, 20211 September, 2023