Doktor.se

Nagelbandsinfektion

Medicinskt granskad

Nagelbandsinfektion är när det blivit en infektion eller inflammation i den mjuka vävnaden som omger nageln. Det kan orsaka smärta, svullnad och rodnad. Både tå- och fingernaglar kan drabbas. Tillståndet förekommer i alla åldrar och kan delas in i akut och kronisk infektion. Det räcker oftast med att du behandlar själv.

Vad är en nagelbandsinfektion?

En nagelbandsinfektion är en infektion eller inflammation i den mjukvävnad som omger en nagel. En akut infektion innebär att nagelbandet har infekterats av exempelvis bakterier eller svamp som tagit sig in i ett sår och sedan förökat sig och orsakat en infektion. En nagelbandsinfektion kan klassas som antingen akut eller kronisk. Kronisk nagelbandsinfektion räknas som en form av kontakteksem. Nagelbandsinfektion kallas också för paronyki.

Orsak till nagelbandsinfektion

En akut nagelbandsinfektion orsakas av mikroorganismer som bakterier eller svamp. De tar sig in genom små sår eller skador i huden vid nagelbandet, som kan uppstå på grund av

 • att du biter på naglarna

 • att du biter eller river på nagelbanden

 • små sår i samband med manikyr eller pedikyr

 • att du har konstgjorda naglar

 • att du fått nageltrång

 • att du gått med för trånga skor.

I mer ovanliga fall kan läkemedel mot cancer eller reumatiska sjukdomar orsaka en akut nagelbandsinfektion.

Långvarig, eller kronisk, infektion i nagelbandet uppstår ofta på grund av

 • att huden utsatts för fukt och kyla

 • att huden vid upprepade tillfällen utsatts för irriterande ämnen

 • att du fått en allergisk reaktion mot något ämne.

Kronisk nagelbandsinfektion beror inte på bakterier eller svamp.

Symtom på nagelbandsinfektion

Vid en akut nagelbandsinfektion kan huden vid nagelbandet bli

 • öm

 • svullen

 • röd.

Du kan också uppleva

 • att det läcker vätska eller var

 • en dunkande smärta.

Vid en kronisk infektion kan smärta och svullnad komma och gå. Området kan ömma och bli rött som vid en akut infektion. Nagelplattan kan med tiden bli

 • förtjockad

 • missfärgad

 • få tvärgående räfflor.

Det kan också uppstå sprickor och sår i nagelbandet, vilket kan leda till att en akut nagelbandsinfektion uppstår.

Vad kan jag göra själv?

Om du har en lindrig nagelbandsinfektion kan du prova att behandla den själv genom att bada fingret eller tån i ljummet till varmt vatten i femton minuter, tre till fyra gånger per dag.

Du kan också prova att utföra följande:

 • Tvätta det drabbade nagelbandet med tvål och vatten.

 • Fukta en kompress med ett så kallat desinfektionsmedel, exempelvis alsolsprit, som du kan köpa på apotek och lägg den över nagelbandet. Fäst den med lite gasbinda.

 • Återfukta kompressen vid behov, eftersom alsolsprit snabbt avdunstar.

Alsolsprit och andra desinfektionsmedel kan minska svullnaden i huden och förhindra fortsatt bakterietillväxt.

Du kan förebygga nagelbandsinfektion genom att förebygga nageltrång, och vårda naglarna. Det gör du genom att klippa naglarna rakt och inte alltför korta och att inte använda skor som är för trånga.

Vid en kronisk nagelbandsinfektion är det viktigt

 • att undvika kyla och ämnen som irriterar huden

 • hålla området torrt och varmt för att underlätta läkningen.

Använd gärna handskar för att minska risken att skada huden. Ta hand om huden genom att regelbundet smörja in nagelbandet med mjukgörande kräm eller salva.

Om du är osäker kan du också få råd om hur du behandlar en nagelbandsinfektion på apoteket.

Behandling av nagelbandsinfektion

Oftast kan du själv lindra dina besvär med hjälp av egenvård. Om besvären inte går över kan det krävas behandling. Om du har stora besvär kan en läkare eller sjuksköterska hjälpa dig att tömma ut var ur det infekterade området.

Vid svåra besvär där andra åtgärder inte hjälpt tillräckligt kan det krävas en operation där hela eller delar av nageln tas bort.

När bör jag söka vård?

Sök vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har ont och det har bildats var runt ditt nagelband.

 • Du har försökt att behandla infektionen själv men det har inte blivit bättre.

Sök vård genast om du fått en nagelbandsinfektion och du har

 • diabetes

 • nedsatt blodcirkulation

 • nedsatt immunförsvar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se kan hjälpa till att bedöma dina symtom och ge dig råd. Vi hänvisar dig alltid vidare om du behöver fysisk vård och inte besökt oss på en av våra fysiska vårdcentraler.

Frågor och svar om nagelbandsinfektion

5 Maj, 202223 Augusti, 2023