Doktor.se

Rosfeber

Rosfeber är en infektion i huden som ger en avgränsad kraftig rodnad som ömmar och blir varm. Rodnaden sitter oftast på benen, men kan förekomma var som helst på kroppen. Om du tror att du har fått rosfeber ska du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av dina symtom. Om det behövs skickar vi dig vidare för fysisk vård. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler du kan vända dig till.

Orsak till rosfeber

Rosfeber kallas inom vården för erysipelas och är en infektion i huden. Rosfeber kan uppstå om det kommer in bakterier i en spricka eller ett sår i huden, till exempel efter kirurgi, vid ett skärsår eller i ett eksem. Infektionen beror oftast på grupp A- eller grupp G-streptokocker, men kan också orsakas av stafylokocker. Bakterierna sprider sig under huden och skapar en ytlig infektion. Personer som en gång haft rosfeber har större risk att drabbas igen.

Symtom vid rosfeber

Rosfeber ger ofta symtom som:

 • en kraftig rodnad i huden som breder ut sig. Området kan vara flera decimeter och har ofta en tydlig kant. Rodnaden kan vara svårare att se på mörk hud. 

 • ömhet, svullnad och värmekänsla i den påverkade huden

 • feber

Illamående och kräkningar förekommer också. Symtomen kan utvecklas var som helst på kroppen, men det är vanligt med rosfeber i ansiktet och på benen. Symtomen utvecklar sig inom något eller några dygn. Om infektionen blir djupare kan tillståndet förvärras och du kan få symtom som hög feber och att du känner dig mycket sjuk.

Högre risk för rosfeber

Risken att drabbas av rosfeber är högre vid dessa tillstånd:

 • Vid skador. Alla sår och sprickor i huden ger bakterier en möjlighet att komma in.

 • Försvagat immunförsvar. Sjukdomar eller behandlingar som gör immunförsvaret svagare ger ökad risk för infektioner. 

 • Vissa hudsjukdomar. Eksem, fotsvamp och bältros kan orsaka sprickor i huden som gör det möjligt för bakterier att komma in.

 • Svullnad. Om du är svullen i en arm eller ett ben blir blodcirkulationen i huden sämre. Svullnad kan till exempel uppstå efter kirurgi, eller på grund av en blodpropp eller bensår.

 • Kraftig övervikt. Kraftig övervikt ökar risken för rosfeber.

 • Om du tidigare haft rosfeber. Den som en gång haft rosfeber har högre risk att drabbas igen.

Behandling vid rosfeber

Rosfeber behandlas med antibiotika. Tillståndet ska då förbättras inom några dagar. I vissa fall kan behandlingen behöva startas på sjukhus för att du ska kunna få antibiotika direkt i blodet. Det gäller framför allt om infektionen sitter i ansiktet eller om infektionen har spridits djupare i kroppen.

Vad kan jag göra själv?

 • Om rosfebern är på benet kan det vara skönt att vila med benet högt, till exempel på en pall eller stol.

 • Om du har feber som gör att du mår dåligt kan du ta receptfria febernedsättande läkemedel.

 • Du kan lindra besvären genom att lägga på kalla, våta kompresser.

 • Du kan förebygga rosfeber genom att tvätta sår noga och skydda dem med förband.

 • Du förebygger också rosfeber genom att smörja huden ofta så att du minskar risken för små sprickor.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som kan bero på rosfeber ska du söka vård direkt. Det kan vara om: 

 • Du får ett rött, svullet och ömmande utslag som ökar i storlek

 • Huden blir kraftigt röd och du samtidigt får feber eller känner dig sjuk

Det är viktigt att snabbt få behandling för att förhindra att infektionen sprider sig och blir djupare.

Frågor och svar om rosfeber

Några korta frågor och svar kring rosfeber.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-04-14Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-23