Doktor.se

VAB eller förskola? Guide för att bedöma

24 April, 2024 ・ 6 min

När är ett barn friskt nog att gå till förskolan? Det är en fråga många föräldrar kämpar med, och i pandemins fotspår kan det kännas lite luddigt. En ny vägledning från Folkhälsomyndigheten ska ge tydligare svar. Vi har granskat dokumentet och bjuder på en snabbguide till vab-regler vid 39 olika sjukdomar.

Hjälp att bedöma symtom

Ibland är det svårt att själv bedöma barns symtom. Du kan alltid vända dig till oss för hjälp med rådgivning och eventuell behandling. Vi hjälper även till med VAB-intyg. Om ditt barn har svåra symtom ska du söka vård akut genom att ringa 112.

Under pandemiåren fick både barn och föräldrar lära sig leva med betydligt hårdare vab-regler, där minsta snorsträng eller hostning ledde till en hemmadag. Även om vabbandet gått ner, har det fortsatt att ligga kvar på högre nivåer jämfört med före pandemin.

Detaljerade råd kring 39 sjukdomar

Vad är egentligen rimligt och medicinskt befogat vad gäller VAB? Hur kan smitta förebyggas utan att föräldrar och barn ska vara hemma i onödan? Dessa frågor har regeringen bett Folkhälsomyndighetens utreda, och nu är vägledningen klar. Dokumentet är på 112 sidor, och handlar om allt från ”att städa bort kräkning i förskolans lokaler” till detaljerade råd kring 39 potentiellt smittsamma sjukdomar. I vägledningen finns också fakta kring hur länge barn bör vara hemma vid dessa sjukdomar.

Så bedömer du om ditt barn är friskt

En mening löper som en råd tråd i hela dokumentet: Barn kan gå tillbaka till förskolan när de har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i verksamheten.

Nyckelordet här är gott allmäntillstånd. Det innebär att barnet

 • är feberfritt (utan att ha tagit medicin mot feber)

 • äter som vanligt

 • verkar må som vanligt, uppträder till exempel inte hängigt och slött

 • är tillräckligt piggt för att orka delta i förskolans dagliga aktiviteter.

Men vad räknas som tillräckligt piggt? Det är förstås en bedömningsfråga, och här har förskolan sista ordet. Om barnet kommer till förskolan, och personalen märker att barnet inte orkar med de dagliga aktiviteterna har de möjlighet att skicka hem barnet.

I vägledningen förtydligas att barn kan gå till förskolan med lindrig snuva och kvarvarande hosta så länge de är pigga i övrigt. Det är särskilt vanligt med långdragen hosta hos barn med astma och allergi. Den hostan är inte smittsam.

Barn som fått antibiotika kan vara i förskolan mot slutet av kuren, när de inte längre smittar. Men det är det viktigt att fortsätta ta hela kuren. Mediciner som ges tre gånger om dagen kan tas före och efter förskolan utan att missa doser.

Då blir det VAB – snabbguide

Barn ska vara hemma från förskolan när de är sjuka och/eller kan smitta andra. De ska till exempel alltid vara hemma:

 • Vid feber. Barnet ska ha varit feberfritt ett dygn utan mediciner och ha gott allmäntillstånd innan det kan gå tillbaka. Det gäller efter vanliga förkylningar och även efter andra infektioner som covid-19, femte sjukan, höstblåsor, influensa, kikhosta, pneumokockinfektion, RS-virus och tredagarsfeber.

 • Om de har ont, till exempel ont i halsen eller ont i öronen i samband med en öroninflammation.

 • Vid kraftig ögoninflammation. Om ögonen är kraftigt variga och behöver torkas flera gånger om dagen ska barnet vara hemma. Det gäller även om barnet i övrigt är piggt. När besvären är lindriga och inte behöver tas om hand flera gånger om dagen kan barnet gå till förskolan om det i övrigt mår bra.

 • Vid svinkoppor. Barnet ska vara hemma tills det inte kommer nya skorpor, såren är läkta och har torkat in. Barn som får antibiotika behöver vara hemma minst två dagar av behandlingen.

 • Vid vattkoppor. Barnet ska vara hemma tills det inte kommer nya skorpor, såren är läkta och har torkat in.

 • Vid munsår av herpes. Allmäntillståndet avgör när barnet kan återgå till förskola.

 • Vid höstblåsor. Barnet ska ha haft ett feberfritt dygn och ha ett gott allmäntillstånd.

 • Om de har huvudlöss. Efter behandling och kontroll med luskam visar att lössen dött kan barnet gå tillbaka till förskolan.

 • Minst två dygn efter magsjuka. Magsjuka är mycket smittsamt, och efter magsjuka behöver barnen stanna hemma i minst två symtomfria dygn.

 • Vid diarré – kolla övriga symtom. Diarré kan komma av många orsaker. Det är ofta uppenbart när det är något annat än magsjuka. Prata med förskolan så barnet inte behöver vara hemma i två dygn om det inte är smittsamt.

 • Vid infektion med streptokocker (halsfluss, stjärtfluss, scharlakansfeber). Barnet ska vara hemma minst två första dygnen av antibiotikabehandlingen. Om barnet är piggt och inte längre smittar kan det gå till förskolan den senare delen av antibiotikakuren.

 • Vid ringorm. Kan återgå till förskolan dagen efter påbörjad behandling.

 • Vid skabb. Barnet kan återgå till förskola när behandlingen är genomförd.

Vid en del sjukdomar är det svårt att sätta en generell regel för hur länge barn ska vara hemma. För dessa beslutas från fall till fall. Det gäller till exempel:

 • Smittsamma tarmsjukdomar, till exempel Campylobacter, Ehec, Cryptosporidium, Salmonella, Shigella, Giardia mfl. Läkare bedömer när barnet kan återgå till förskolan.

 • Hepatit A eller Hepatit B barnets läkare bedömer vad som gäller utifrån eventuell smittsamhet.

 • Hjärhinneinflammation kräver sjukhusvård, och barnets läkare och föräldrar bedömer i samråd när barnet är friskt nog att gå tillbaka till förskolan.

 • MRSA – barn utan symtom kan vara i förskolan, och barnets läkare bedömer när barnet behöver vara hemma.

 • Mässling, påssjuka eller röda hund – Barnets läkare ger råd om återgång till förskola.

 • Tuberkulos – Barnets läkare ger råd om barnet behöver vara hemma.

Kom ihåg att alltid informera förskolan om ditt barn har en smittsam sjukdom.

Hjälp att bedöma symtom

Ibland är det svårt att själv bedöma barns symtom. Du kan alltid vända dig till oss för hjälp med rådgivning och eventuell behandling. Vi hjälper även till med VAB-intyg. Om ditt barn har svåra symtom ska du söka vård akut genom att ringa 112.

Sjukdomar med låg smittrisk

En del sjukdomar kan smitta under särskilda omständigheter, men risken är låg eller obefintlig och barn kan ändå gå till förskolan. Det gäller till exempel för

 • Hepatit C. Kan smitta om blod från en smittsam person hamnar i ögon, slemhinnor eller öppna sår. Risken är låg, och barn kan vara i förskolan.

 • Hiv. Barn med hiv får behandling, och det finns ingen risk att det smittar.

 • Mollusker. Smittar genom väldigt nära hudkontakt, men mollusker kan finnas kvar i ett par månader till år och är inte särskilt smittsamt.

 • Springmask. Barn behöver inte vara hemma, men ska behandlas så snart som möjligt.

Fler detaljer kring sjukdomar hittar du från sidan 73 i rapporten Smitta i förskolan. Rapporten vänder sig främst till förskolepersonal, men delar av den är också mycket användbar för föräldrar.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
Ewa Lundborg - Doktor.se24 April, 2024Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se

Fler artiklar om barnhälsa