Doktor.se

Klamydia

Medicinskt granskad

Klamydia smittar främst genom vaginala eller anala samlag. Det är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Det är viktigt att du testar dig om du haft oskyddat sex eller om du har sveda och flytningar från underlivet, symtom som kan bero på klamydia.

Orsak till klamydia

Klamydia beror på en bakterie som heter chlamydia trachomatis. Den kan infektera urinrör, ändtarm, svalget, livmoderhalsen och slidan. Även ögonen kan smittas genom så kallad kontaktsmitta, att man får in bakterien från händerna genom att klia sig i ögonen till exempel. 

Smittan sprids vid oskyddat sex, framför allt slidsex eller analsex. Tiden från smittotillfället till symtom är kort, några dagar upp till en vecka. Många som smittas får inga symtom, men kan ändå sprida bakterien vidare till andra.

Symtom på klamydia

Klamydia kan ge symtom som:

  • sveda i underlivet, till exempel då du kissar

  • flytningar från slidan, ändtarmen eller penis

  • ont i nedre delen av magen 

  • att pungen blir svullen och gör ont

  • blödningar mellan menstruationerna

Tänk på att många inte får symtom av en klamydiainfektion, och ändå kan sprida den vidare.

Vad kan jag göra själv?

Du kan undvika att bli smittad genom att använda skydd när du har sex, till exempel kondom, femidom eller slicklapp.

Klamydia – test

Klamydia ingår i Smittskyddslagen vilket betyder att du måste testa dig om du tror att du kan vara smittad. Testet kan tas som ett urinprov. Det kan även kan tas från slidan, ändtarmen eller munnen. Prov från slida eller ändtarm tas med en bomullspinne. Du kan vända dig till oss på Doktor.se för att göra ett hemtest, alternativt testa dig på en mottagning. De klamydiatest som du tar hemma kan bara visa om du har klamydia i urinröret eller i slidan. Om du tror att du kan ha smittats genom analsex kan du inte få svar via ett hemtest.

Behandling vid klamydia

Om provet visar att du har klamydia kommer du behandlas med antibiotika som du tar som tabletter. Behandlingen är kostnadsfri för dig. Du ska inte ha sex så länge behandlingen pågår, för att undvika att du smittar någon eller själv blir smittad på nytt. Det gäller alla former av sex, inklusive slidsamlag, anala samlag och munsex. Om du följer instruktionerna för behandlingen kommer du bli av med infektionen.

Du kan behöva göra ett nytt prov för att se om behandlingen har fungerat. Det gäller om du glömt ta antibiotikan enligt instruktionen, om du haft sex med någon under behandlingen, om du haft diarré, kräkts eller om du är gravid.
Ett sådant kontrolltest kan tas tidigast 4 veckor efter avslutad behandling.

Smittspårning vid klamydia

Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Det innebär att du har en skyldighet att medverka i smittspårning. Det går till så att du berättar för vårdpersonalen vilka du har haft sex med, så dessa personer kan testas och få behandling. De kommer inte få reda på vem som har lämnat informationen, utan bara att de kan ha blivit smittade och ska testa sig.

När bör jag söka vård?

Du bör testa om du har klamydia om du har haft oskyddat sex eller om du har symtom som skulle kunna bero på klamydia. All testning, behandling och smittspårning är kostnadsfri för dig som patient.

Symtomen vid klamydia liknar symtomen vid flera andra infektioner, till exempel urinvägsinfektion, svampinfektion eller gonorré, därför bör du få hjälp att bedöma dina symtom så du får rätt behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Du kan vända dig till oss för provtagning, diagnosticering och behandling av klamydia.

Frågor och svar om klamydia

Några frågor och svar kring klamydia:

27 Oktober, 20205 September, 2023