Doktor.se

Akut bronkit

Bronkit innebär en inflammation i luftvägarna. Akut bronkit uppstår på grund av en luftvägsinfektion och ger hosta, med eller utan slem, som så småningom går över av sig själv. Vid akut bronkit ska du vila och ta det lugnt till infektionen läkt ut.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra läkare och sjuksköterskor kan hjälpa dig med bedömning av symtom, ge rådgivning och om vi bedömer att det behövs kan vi skriva ut läkemedel eller hänvisa dig vidare för fysisk undersökning och provtagning. Hos oss kan du testa dig för att se om dina symtom kan bero på en covid-19 infektion. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Vad är akut bronkit?

Bronkit är en inflammation i luftröret eller i bronkerna, som är luftrörets förgreningar ut i lungorna. Bronkit kan antingen vara akut eller kronisk. Akut bronkit kallas även för luftrörskatarr och kan drabba både barn och vuxna. Luftrörskatarr beror oftast på en luftvägsinfektion, nästan alltid orsakad av virus. Akut bronkit ger hosta, ofta både dag- och nattetid, och kan även ge ömhet i bröstet. Det går för det mesta över av sig själv inom några veckor.

Orsak till akut bronkit

Akut bronkit beror nästan alltid på en virusinfektion i luftvägarna, till exempel en vanlig förkylning. Bara i ovanliga fall orsakas det av en bakterieinfektion. Risken för att en förkylning utvecklas till akut bronkit ökar om du är rökare, passiv rökare eller ofta utsätts för andra luftföroreningar.

Symtom på bronkit

Akut bronkit kännetecknas av hosta. Hostan kan:

 • vara slemmig eller torrhosta

 • ge missfärgade upphostningar, till exempel gulgröna eller blodblandade 

 • pågå i många veckor 

 • ge ömhet i bröstet

Förutom hosta kan du samtidigt ha andra symtom från din luftvägsinfektion, som till exempel:

 • halsont

 • snuva

 • ont i muskler

 • ont i leder

Vad kan jag göra själv?

Vid akut bronkit är det bara att vänta ut luftvägsinfektionen.

För att lindra symtomen kan du:

 • dricka mycket vätska, vilket gör slemmet lättare att hosta upp

 • lägga två kuddar under madrassen och på sätt höja huvudänden

 • vänta med fysisk ansträngning tills du känner dig bättre.

Om du röker bör du sluta eller åtminstone göra ett uppehåll så länge du har symtom.  

Behandling vid akut bronkit

Akut bronkit går oftast över av sig själv, oavsett om det är virus eller bakterier som ligger bakom. 

I vissa fall, om du har en bakterieinfektion som inte läker, kan det behövas behandling med antibiotika. Det kan till exempel vara aktuellt om du har svag hälsa eller nedsatt immunförsvar. För de flesta andra ger antibiotika ingen nytta och skrivs därför inte ut. Om du har astma eller KOL kan du också vara hjälpt av läkemedel som vidgar luftrören.

Om du ofta får luftrörskatarr och långvariga symtom efter förkylningar kan det vara tecken på en underliggande sjukdom, till exempel astma eller KOL. Du bör då söka vård för att få detta undersökt.

När bör jag söka vård?

Om du har torrhosta bör du utesluta att du har en covid 19-infektion. Om du uteslutit covid 19-infektion är det bara att vänta ut din luftvägsinfektion med egenvård. Har du haft hosta i mer än tre veckor, bör du söka vård på din vårdcentral.

Frågor och svar om akut bronkit

Några frågor och svar kring akut bronkit.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01