Doktor.se

Dyspné

Dyspné, eller andnöd som det också heter, innebär att du upplever att du har svårt att andas. Dyspné kan beskrivas som andfåddhet, andningssvårigheter, trångt i bröstet, lufthunger eller en känsla av att hålla på att kvävas. Det är ett symtom som kan ha många orsaker, allt från hård ansträngning till svåra hjärt- och lungsjukdomar.

Orsaker till dyspné

Dyspné eller andnöd kan uppkomma hos fullt friska personer på grund av hård fysisk ansträngning, varmt väder eller och vistelse på hög höjd. Ibland är dock dyspné ett symtom på en underliggande sjukdom.

Till exempel förekommer andnöd vid hjärt- och lungsjukdomar som till exempel:

Andra orsaker till andnöd kan vara ångesttillstånd, anemi, neuromuskulär sjukdom eller biverkning av läkemedel.

Dyspné hos barn

Andningssvårigheter hos barn ska alltid tas på allvar. Följande orsaker kan bland annat ge dyspné hos barn:

  • astma

  • lunginflammation

  • främmande kropp i luftvägarna

  • lunginflammation

  • diabetesketoacidos

Vad kan jag göra själv?

Dyspné kan göra att du blir rädd för att vara fysiskt aktiv. Såvida inte andnöden beror på en allvarlig sjukdom som till exempel kärlkramp, är det dock viktigt att du fortsätta komma ut och röra på dig. Rörelserädslan kan annars leda till en ond cirkel där sjukdomen försämras av att du är inaktiv.

Behandling vid dyspné

Behandling vid dyspné fokuserar på att behandla grundsjukdomen, till exempel luftrörsvidgande läkemedel om du har KOL och vätskedrivande medicin om du har hjärtsvikt. Du kan också få gånghjälpmedel så att du lättare kan upprätthålla ett aktivt liv.

När bör jag söka vård?

Om du får andnöd utan uppenbar orsak bör du söka vård på en vårdcentral för en läkarbedömning. Om du har grava andningssvårigheter som inte ger med sig med medicinering bör du omgående söka vård på en vårdcentral, en jourmottagning eller en akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid dyspné behövs fysisk undersökning och provtagning som inte går att genomföra via digital vård. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om dyspné

Några frågor och svar kring dyspné.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01