Doktor.se

Förkylningsastma

Medicinskt granskad

Förkylningsastma är astmabesvär som bara kommer i samband med förkylning. Detta är den vanligaste typen av astma bland småbarn. Förkylningsastma kallas också icke-allergisk astma, och barn med förkylningsastma har i regel inga tecken på allergi. Förkylningsastma kan sätta igång redan under barnets första år, men brukar gå över av sig själv innan skolåldern. Även vuxna kan få förkylningsastma.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om det är första gången ditt barn får andningssvårigheter i samband förkylning behövs fysisk undersökning och provtagning för att säkerställa orsaken. Om symtomen är undersökta vid tidigare tillfällen, och du som vårdnadshavare är bekant med tillståndet, kan vi hjälpa dig att bedöma symtomen och skriva ut läkemedel på recept via digital vård. Doktor.se har dessutom fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Orsak till förkylningsastma

Orsaken till att vissa barn utvecklar förkylningsastma är inte helt klarlagd, men det finns skillnader mellan barns och vuxnas luftvägar som ökar risken för astmabesvär hos barn. En skillnad är att barns luftvägar är mjukare än vuxnas, och därför lättare faller samman vid utandning. Barns luftvägar är också mindre än vuxnas, vilket gör att de redan trånga luftvägarna snabbt minskar med svullnad och slem i luftvägarna. När barn växer blir luftvägarna både större och mer stabila, och då försvinner ofta förkylningsastman.

Symtom på förkylningsastma

Förkylningsastma ger symtom i form av anfall med andningssvårigheter.

Anfallen kan vara:

  • lindriga, med ökad andfåddhet utan att det påverkar barnet märkbart

  • måttliga, med snabb andning och indragningar, vilket innebär att barnet måste ta så djupa andetag att huden mellan revbenen, i halsgropen och under revbensbågen dras in

  • svåra, med kraftig andnöd, pipande andningsljud, hög puls och blekhet/blåaktig hudton – då ska du ringa ambulans.

Hos personer med mörkare hudfärg syns blekhet och blåaktig hudton bäst kring läppar, tandkött och naglar.

Vad kan jag göra för att barnet ska må bättre?

Det är viktigt att du som förälder är väl insatt i barnets läkemedel och att de ges på rätt sätt. Vårdcentraler och mottagningar som behandlar barn med astma ska erbjuda utbildning om astma för föräldrar. Fråga din läkare vad som finns för dig. 

Under ett anfall är det viktigt att du medicinerar enligt instruktionerna från läkaren. Om du bedömer att ni inte behöver åka in till sjukhuset bör du låta barnet vila i bekvämast möjliga ställning i ett svalt rum. Håll kontinuerlig uppsyn över barnet under ett pågående anfall.

Behandling vid astmaanfall

Behandlingen av ett astmaanfall beror på dess svårighetsgrad. Har barnet ett svårt astmaanfall är det ambulans och sjukhusvård som gäller. Lindriga anfall brukar kunna avhjälpas med luftrörsvidgande läkemedel för inandning som oftast ges antingen med hjälp av en sprej eller en pulverinhalator. För små barn och andra som har svårt att använda inhalatorer finns hjälpmedel i form av en andningsbehållare som gör det lättare att andas in medicinen. 

Det är viktigt att behandling mot förkylningsastma sätts in tidigt hos de barn som har känd astma, annars blir behandlingstiden ofta längre. Om luftrörsvidgande läkemedel inte hjälper tillräckligt används i vissa fall behandling med kortison.  Det finns också andra tablett mot astma som kan ges som tilläggsbehandling i de fall där inhalationsmediciner inte ger tillräcklig effekt.

Förkylningsastma hos vuxna

Förkylningsastma är vanligast hos barn, men kan även förekomma hos vuxna. Precis som för barn kommer då astmasymtomen i samband med en infektion i luftvägarna, till exempel en influensa eller mycket kraftig förkylning. Du kan sedan få andningssvårigheter och väsande eller pipande andning efter varje sådan infektion. Behandlingen vid förkylningsastma hos vuxna är densamma som för barn, men i högre doser. 

En förkylning eller luftvägsinfektion kan också trigga astmaanfall hos en person som redan har astma. Astmasymtom som kommer i samband med förkylning eller luftvägsinfektioner kan vara svårare att få stopp på med vanlig astmabehandling, och symtomen kan hålla i sig i många dagar, till och med veckor. Därför kan astmabehandlingen behöva anpassas i samband med förkylning.

När bör jag söka vård?

Sök vård akut genom att ringa 112 om:

  • barnet har svårt att andas

  • medicinerna inter hjälper eller måste användas flera timmar i sträck

  • barnet har hög puls

  • barnet har blek eller blåaktig hud

  • du ser indragningar (att barnet måste ta så djupa andetag att huden mellan revbenen, i halsgropen och under revbensbågen dras in)

Om barnet inte är akut dåligt, men du misstänker att barnet har förkylningsastma, bör du söka vård på en vårdcentral eller barnläkarmottagning. Där kan du även söka vård om du har ett barn som redan diagnosticerats med förkylningsastma, ifall anfallen kommer oftare eller har blivit svårare att häva med läkemedel.

Frågor och svar om förkylningsastma

Några frågor och svar kring förkylningsastma.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01