Doktor.se

Lungor och luftvägar

Medicinskt granskad

Genom andningen får alla kroppens celler syre och kan bli av med koldioxid. Andningen är också tätt kopplad till både fysisk och psykisk hälsa och hänger samman med till exempel blodtryck, stressnivå och smärtupplevelser. Det är mycket vanligt att ha problem från luftvägarna då och då, och det kan ha många orsaker. Här finns information om sjukdomar som kan drabba lungor, andning och luftvägar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtom, ge råd och behandling. Om det behövs skriver vi ut läkemedel på recept eller hänvisar dig vidare för fortsatt utredning och behandling.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-28Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01