Doktor.se

Pleurit

Medicinskt granskad

Pleurit, eller lungsäcksinflammation som det också heter, är en inflammation i de hinnor som omsluter lungorna. Det kan göra dig andfådd och ge bröstsmärta som förvärras vid djupandning och hosta. Pleurit är ofta kopplat till något annat sjukdomstillstånd och brukar gå över när den underliggande sjukdomen behandlas.

Vad är pleurit?

Lungorna omsluts av en hinna som kallas pleura viscerale inom vården. Bröstkorgen kläs av en annan hinna som kallas för pleura parietale. Dessa två hinnor ligger an mot varandra, och mellan dem finns enbart ett tunt lager vätska som gör att de glider lätt mot varandra. Tillsammans bildar hinnorna lungsäcken, som vi inom vården kallar för pleura. Pleurit är en inflammation i lungsäcken som kan göra att du får ont bröstet, särskilt vid djupandning, och även göra dig andfådd. Lungsäcksinflammation uppkommer oftast som del i ett annat sjukdomstillstånd, och brukar gå över när den underliggande sjukdomen behandlas.

Orsak till pleurit

Lungsäcksinflammation uppkommer ofta i samband med en lunginflammation, när virus eller bakterier sprider sig från lungan till de omkringliggande hinnorna. Andra orsaker till pleurit är:

 • propp i lungans blodkärl

 • olika typer av cancer

 • autoimmuna sjukdomar, som SLE och reumatoid artrit

 • läkemedelsbiverkan, till exempel av vissa läkemedel mot cancer eller reumatisk sjukdom

 • asbest, ofta flera decennier efter att du utsatts för det

 • brutna, vassa revben som kan skada lungsäcken och skapa inflammation

 • tuberkulos

Symtom på pleurit

Lungsäcksinflammation ger symtom i form bröstsmärta. Smärtan är ofta mest uttalad på ena sidan, och blir värre med djupandning och hosta. Andra symtom kan vara:

 • andfåddhet

 • det gör ont när du andas, ofta är smärtan värst vid inandning

 • ett knarrande ljud när du andas

 • torrhosta

 • smärta i axeln eller i magen

De flesta med lungsäcksinflammation får inte feber.

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att du har pleurit bör du undersökas av läkare. Om läkaren bedömer att din lungsäcksinflammation kan läka av sig själv hemma, kan du tänka på att:

 • ta receptfria smärtstillande läkemedel för smärtan

 • lägga några kuddar under madrassen så att du sover med höjd huvudända, ifall hosta stör din sömn  

 • vila och låta kroppen läka

Behandling vid pleurit

I de flesta fall behöver pleurit ingen behandling. En virusinfektion, som är den vanligaste orsaken till pleurit, går oftast över av sig själv inom två veckor. I de fall lungsäcksinflammationen beror på något annat går den oftast över när den underliggande sjukdomen behandlas. Du kan ta smärtstillande läkemedel oavsett orsak för din pleurit. Ibland behöver lungsäcken tappas på vätska, eftersom vätska i lungorna kan göra dig andfådd.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du har pleurit bör du söka vård på din vårdcentral. Om du känner att du har svårt att andas bör du genast ta kontakt med din vårdcentral, en jourmottagning eller en akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid utredning av lungsäcksinflammation behövs undersökning och provtagning på vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om pleurit

Några frågor och svar kring pleurit.

27 November, 20201 September, 2023