Doktor.se

Navelbråck

Medicinskt granskad

Navelbråck är vanligt hos barn, och innebär att det bildats en utbuktning av bukhålan i området runt naveln. Det är oftast harmlöst, och försvinner av sig själv med tiden. Även vuxna kan drabbas av navelbråck, till exempel på grund av ett ökat tryck i bukhålan.

Vad är navelbråck?

Bråck innebär att det bildats en utbuktning från bukhålan på grund av en öppning eller ett försvagat område i bukväggen. Ett navelbråck sitter i området runt naveln.

Navelbråck är vanligast hos barn men kan även drabba vuxna.

Orsaker till navelbråck

När barnet ligger i magen går navelsträngen genom en liten öppning i barnets bukvägg och magmuskler. Hos de flesta sluts hålet kort efter födseln, men hos vissa finns det kvar en svaghet i bukväggen där ett bråck kan bildas. Det är vanligt med navelbråck hos barn, särskilt hos barn med låg födelsevikt eller barn som fötts för tidigt.

Navelbråck hos vuxna beror oftast på tillstånd som ger ett ökat tryck i bukhålan, ett exempel är att det kan uppstå navelbråck när du är gravid. Det kan också uppstå av andra orsaker.

Här är några exempel:

  • övervikt

  • flera graviditeter

  • tidigare magkirurgi

  • vätska i bukhålan

  • långvarig peritonealdialys

Symtom på navelbråck

Ett navelbråck bildar en mjuk utbuktning i närheten av naveln. Hos spädbarn som har navelbråck kan det ibland bara synas när barnet skriker eller hostar. Bråcket är oftast ungefär två till tre cemtimeter stort hos barn. Hos vuxna kan det vara mer än det dubbla. 

Navelbråcket kan ömma, men ber sällan besvär. Ibland kan bråcket klämmas åt så att det inte går att trycka tillbaka. Det kan göra att vävnaden i den utbuktande säcken tar skada. Det kallas för ett inklämt navelbråck och kräver vård.

Behandling vid navelbråck

Små barn behöver sällan behandling eftersom navelbråck brukar försvinna av sig själv med åldern. Ett inklämt bråck kan behöva opereras. Likaså kan operation behövas vid bråck hos vuxna som ger besvär, till exempel smärta.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du eller ditt barn har navelbråck bör du söka vård.

Sök vård akut om du eller ditt barn har ihållande smärta i magen, eftersom det kan vara tecken på inklämt bråck. Det är ett allvarligt och smärtsamt tillstånd där tarmen kan skadas.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan ge dig rådgivning och bedöma dina symtom. För att undersöka och eventuellt behandla ett navelbråck krävs fysisk vård. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-02-24Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18