Doktor.se

Ögonmigrän

Medicinskt granskad

Ögonmigrän innebär att du får tillfälliga synförändringar. Symtomen är som de aurafenomen som är vanliga i samband med en migränattack, men kommer utan huvudvärk. Tillståndet är ofarligt och synen påverkas inte permanent. Det kan däremot kännas väldigt obehagligt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vad är ögonmigrän?

Vid ögonmigrän påverkas din syn tillfälligt, exempelvis kan det flimra för ögonen och du kan tappa delar av synfältet. Om sådana symtom kommer i samband med eller precis innan du får huvudvärk, kallas det för migrän med aura. När symtomen kommer utan koppling till huvudvärk, kallas det för ögonmigrän.

Orsak till ögonmigrän

Orsaken till ögonmigrän kan variera, exempel är

Det är vanligt att ögonmigrän börjar senare i livet och det är fler äldre som har ögonmigrän än yngre. Det är också vanligare att få ögonmigrän som kvinna.

Du kan drabbas av ögonmigrän både om du tidigare haft problem med migrän med aura och om du aldrig haft någon annan form av migrän.

Symtom på ögonmigrän

Symtom på ögonmigrän är olika ljusfenomen som påverkar synen, exempelvis genom

 • att det flimrar för ögonen, så kallat flimmerskotom

 • att du ser ljusblixtar

 • att du ser zickzack-mönster

 • att du får tunnelseende

 • att du får dubbelseende

 • att du får förvrängd syn

 • att du får synbortfall, helt eller delvis.

Vad kan jag göra själv?

Försök att minska de faktorer som kan utlösa din ögonmigrän. Prova exempelvis följande:

 • Se till att få återhämtning efter perioder med stress.

 • Ät och drick regelbundet.

 • Se till att du får tillräckligt med sömn.

 • För dagbok över dina migränanfall för att ta reda på vad som kan vara utlösande faktorer i ditt fall, och försök sedan förebygga dessa.

Behandling av ögonmigrän

Det har inte gjorts kliniska studier som testat vilken behandling som fungerar för ögonmigrän, men samlade rapporter från enskilda fall visar att de flesta blir hjälpta av samma läkemedel som används för vanlig migrän. Smärtstillande läkemedel, både receptfria och receptbelagda. Ofta försvinner symtomen av sig själva inom en timme.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har symtom på endast ett öga, om symtomen inte ger med sig, eller om du är orolig. Om du ser ljusblixtar bör du också söka vård för att utesluta att det inte rör sig om näthinneavlossning.
Sök vård genast om

 • Du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet, särskilt om skuggan växer sig större.

 • Du får andra förändringar i synfältet som kommer plötsligt eller förvärras snabbt.

Frågor och svar om ögonmigrän

10 December, 202118 September, 2023