Doktor.se

Migrän

Medicinskt granskad

Migrän ger en sprängande huvudvärk, oftast på ena sidan av huvudet. Attackerna varar i timmar upp till ett par dygn. Under ett migränanfall är det vanligt att bli illamående och mycket känslig för ljud och ljus. På Doktor.se kan du få hjälp att bedöma dina symtom så att du får rätt behandling.

Orsak till migrän

Den exakta orsaken till migrän är okänd, men forskning visar att det tycks vara en kombination av flera saker. Under ett anfall sker ett komplext samspel mellan hjärnans nervceller, nerverna och blodkärl-systemet. Ärftlighet är en viktig faktor och det är vanligare att kvinnor drabbas än män. Migrän är mycket vanligt bland kvinnor i 40-årsåldern. Efter 40-årsåldern brukar problemen minska.

Vissa upplever migrän med så kallad aura. Det är övergående symtom från nervsystemet som främst synpåverkan men även andra besvär som stickningar och domningar, eller svårigheter att prata. 

Inte heller orsaken till auran vid migrän är helt klarlagd, men mycket tyder på att det hänger samman med en våg av minskad elektrisk aktivitet i hjärnan som startar baktill och sprider sig över hjärnbarken, följt av att blodcirkulationen är nedsatt. Därefter ökar blodcirkulationen igen, och det är då huvudvärken kommer. Auran kan också komma efter att huvudvärken börjat. Det är vanligast att ha migrän utan aura.

Problem med migrän brukar uppstå i puberteten. Det är ovanligt med huvudvärksmigrän hos barn. När barn får huvudvärk på grund av migrän är anfallen i regel kortare och varar bara i någon halvtimme.

Ögonmigrän – enbart synpåverkan

Det finns en form av migrän som enbart består av aura och som ger symtom som påverkar synen. Den kallas för ögonmigrän. Vid ögonmigrän kommer ingen huvudvärk. Symtomen är tillfälliga och efter anfallet är synen normal igen.

Bukmigrän hos barn

Bukmigrän är ett ovanligt tillstånd som vanligen börjar när du är barn, innan puberteten. Den brukar gå över i vuxen ålder och ersättas av huvudvärksmigrän. 

Symtomen vid bukmigrän liknar de som vid vanlig migrän men smärtan sitter istället främst i magen. Vanliga symtom är smärtor runt naveln, blekhet, yrsel, illamående och kräkning. Huvudvärk förekommer också. Barnet kan vara känsligt för ljud och ljus. Attacken kan vara från någon timme och upp till tre dygn.

Vad utlöser migrän?

Migränanfall kan utlösas av olika saker och det kan variera mycket från gång till gång. Här är exempel på vanliga utlösande faktorer:

 • Långvarig stress. Ofta kommer migrän mot slutet av en jobbig arbetsdag eller på helgen. 

 • Hormonförändringar. Många kvinnor får migränanfall i samband med mensen när många hormonförändringar sker. Preventivmedel som innehåller hormoner kan också förvärra migränen, liksom hormonförändringar under graviditet eller i klimakteriet.

 • Viss mat och dryck. Det finns mat och dryck som kan fungera som ”triggers”, och utlösa ett anfall, till exempel ost, choklad, apelsiner, rödvin, alkohol och för mycket kaffe eller koffein.  

 • Förändrad sömn. Utebliven sömn, för mycket sömn, tidsomställningar eller jetlag kan trigga migränanfall.

 • Väderomställningar. Starkt solljus och värme liksom förändringar i lufttrycket kan trigga migrän.

Migrän – förkänningar och aura

En till två dagar innan ett anfall kan du får förkänningar, även kallat prodrom eller prodromalfas. Förkänningar är symtom som varnar dig för att ett migränanfall är på väg. Hos vissa är förkänningarna tydliga, andra märker dem inte. De kan bestå av: 

 • humörsvängningar, allt från upprymdhet till nedstämdhet, irritation och ängslighet

 • illamående

 • trötthet

 • frekventa gäspningar

 • värk i nacken 

 • ovanligt hunger eller brist på aptit

 • ökad törst och kissnödighet

 • förstoppning

 • magknip och gaser

De som har migrän med aura brukar känna av auran strax innan huvudvärken börjar, men den kan också komma medan huvudvärken pågår. Aura-fasen varar ungefär en halvtimme upp till en timme. Det kan till exempel vara:

 • synfenomen, bland annat blixtar, flimmer och dubbelseende 

 • att delar av synfältet försvinner

 • att höra ljud eller musik

 • stickningar och domningar kring munnen och ena armen

 • svårigheter att styra kroppen

 • svårigheter att prata som vanligt

Symtom på migrän

Det vanligaste symtomet på migrän är återkommande svår huvudvärk. Ett migränanfall pågår oftast i 4-24 timmar, ibland upp mot 72 timmar om den inte behandlas. Hur ofta anfallen kommer varierar från person till person. Vissa får anfall sällan medan andra kan få migränanfall flera gånger i veckan.

Typiskt för huvudvärken vid migrän är att den:

 • förvärras av fysisk aktivitet och av att du rör på huvudet

 • känns sprängande, dunkande eller pulserande

 • oftast sitter på ena sidan av huvudet, men den kan också vara dubbelsidig. 

Tillsammans med huvudvärken kan du känna:

 • överkänslighet för ljud och ljus, ibland även av dofter och beröring

 • trötthet och koncentrationssvårigheter

 • illamående och kväljningar så att du kräks

Efter ett migränanfall är det vanligt att känna sig matt, trött och förvirrad. Plötsliga huvudrörelser kan göra att värken tillfälligt kommer tillbaka. Detta tillstånd kallas för återhämtningsfas eller postdromalfas. Andra symtom efter ett anfall kan vara upprymdhet och symtom som liknar förkänningarna. Vid kraftiga anfall kan tröttheten sitta i flera dagar efteråt.

Vad kan jag göra själv?

Det finns saker du kan göra själv för att lindra migrän, och i vissa fall förebygga anfall. Här är några exempel:

 • Undvik stress

 • Ha tydliga mat- och sömnrutiner

 • Se till att sova tillräckligt mycket

 • Motionera regelbundet

Du kan lindra migränanfall genom att:

 • vila i ett mörkt och tyst rum

 • undvika starka dofter, synintryck och ljud under anfallet

 • sova

 • lägga kylpåsar mot pannan 

 • ta receptfria smärtstillande tabletter

Behandling vid migrän

Lättare anfall av migrän kan lindras med receptfria smärtstillande tabletter. Det finns även läkemedel specifikt mot migrän som är receptfria, så kallade triptaner. Vid problem med illamående kan det vara svårt att ta tabletter. Då kan stolpiller eller nässpray mot migrän vara ett alternativ. Behandlingen fungerar bäst i början av ett anfall. 

Om du har ett svårare anfall eller ofta återkommande besvär kan du behöva receptbelagda läkemedel. Det finns då behandling som har bättre effekt vid svårare migränanfall. Vid problem med ofta återkommande anfall finns receptbelagda läkemedel som kan förebygga migrän.

När bör jag söka vård?

Om du är under 40 år och får ett enstaka anfall av lättare migrän som du känner igen och kan behandla med receptfria läkemedel behöver du inte söka vård. Du bör söka vård vid dessa tillstånd:

 • Om du har migrän och de läkemedel du har inte hjälper.

 • Om du har återkommande problem med migrän.

Sök vård akut vid dessa symtom:

 • Om du får migränanfall som varar i flera dygn.

 • Om du får aurasymtom som inte går över inom några timmar.

 • Om du får plötslig huvudvärk som du inte känner igen sen tidigare.

 • Om du förutom huvudvärk får feber och stel nacke.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, ge rådgivning och behandling. Om det behövs kan vi skriva ut läkemedel på recept. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Frågor och svar om migrän

Några korta frågor och svar kring migrän.

30 Juni, 202020 September, 2023