Doktor.se

Röda ögon

Medicinskt granskad

Röda ögon är ett vanligt besvär som kan påverka ena eller båda ögonen. Det röda i ögat beror på att blodkärl på ögats yta har vidgats eller brustit, till exempel på grund av en irritation eller infektion. 

Orsaker till röda ögon

Röda ögon beror på att ett blodkärl i ögats bindehinna har vidgats eller brustit, oftast på grund av en irritation eller infektion. Om ett blodkärl brister kan det leda till ett en blodröd fläck som täcker hela eller delar av ögonvitan. 

Det kan ha flera olika orsaker, här är några exempel:

I ovanliga fall kan ett kraftigt rött öga bero på akut glaukom. Det ger även andra symtom som nedsatt syn och smärta i ögat.

Symtom vid röda ögon

Röda ögon kan uppkomma utan andra symtom, eller i samtidigt som andra symtom, till exempel: 

 • smärta 

 • klåda

 • svullnad 

 • ökat tårflöde

 • kladdigt var i ögat

 • försämrad syn

Den sammanlagda symtombilden kan ofta visa på orsaken till att ögat är rött.

Behandling vid röda ögon

Behandlingen vid röda ögon anpassas beroende på vad som är den underliggande orsaken. 

Vad kan jag göra själv?

Det här är exempel på saker du kan göra själv:

 • Tvätta med ljummet vatten om ögat är irriterat och rött.

 • Om ögat är klibbigt och kladdigt kan du tvätta med hjälp av en bomullsrondell eller bomullstuss doppad i ljummet vatten. 

 • Om du har torra ögon kan du använda tårersättningsmedel som finns att köpa receptfritt på apotek.

 • Om du har röda ögon i samband med allergiska besvär kan du ta receptfria tabletter mot allergi, eller ögondroppar mot allergi.

 • Om du har fått skräp i ögat kan du skölja ögonen med vatten i minst 15 minuter.

När bör jag söka vård?

I de flesta fall behöver du inte söka vård om du får röda ögon, utan det går över av sig själv. 

Sök vård på vårdcentral om något av följande stämmer in:

 • Om du har röda ögon och klibbigt var i ögonen, och besvären inte gått över efter fem dagars egenvård.

 • Om du har irritation på ögonlocken och besvären inte gått över efter en veckas egenvård.

 • Om du har ett brustet blodkärl i ögat, och det röda området inte försvunnit efter en vecka hos barn alternativt två till tre veckor om du är vuxen.

 • Om du har röda, svullna och rinnande ögon som inte blivit bättre trots att du använt receptfri behandling mot allergi. 

Sök vård på vårdcentral eller jouröppen mottagning inom ett dygn om något av följande stämmer in:

 • Ögat är rött och du har blåsor i ansiktet.

 • Ögat är rött, skaver och gör ont. 

 • Om du fått in skräp i ögat som du inte får bort.

Sök vård direkt på akutmottagning om något av följande stämmer in:

 • Om ögat blir rött, och du samtidigt har ont i ögat och nedsatt syn.

 • Om ett barn som är yngre än en månad får röda, svullna och variga ögon eller blåsor runt ögonen. 

 • Om du har fått in något frätande i ögat.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Om vi bedömer att det behövs kan vi hänvisa dig vidare till ögonspecialist. Doktor.se har också fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om röda ögon

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-11-24Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18