Doktor.se

Halsböld

Medicinskt granskad

Halsböld, peritonsillit, innebär att det har samlats var bakom en av halsmandlarna. Det kan komma som en följd av halsfluss och gör att du får svårt att svälja, gapa och tugga. Det gör ofta mycket ont.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du är osäker på de symtom du har kan vi hjälpa dig med rådgivning och bedömning. Om du har tydliga symtom på halsböld är det inte lämpligt med digital vård, utan då behöver du fysisk vård. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Orsak till halsböld

Halsböld kallas inom vården för peritonsillär abscess, där abscess betyder varböld och peritonsillär betyder runt halsmandlarna, tonsillerna. Det är relativt sällsynt och den vanligaste orsaken är att det kommer som en komplikation av halsfluss som orsakas av streptokocker, där infektionen spridit sig till vävnaden omkring halsmandlarna. 

Den som en gång har haft en halsböld har lättare att drabbas igen. Då är det bra att vara uppmärksam om du får halsfluss igen, så att en eventuell varbildning kan åtgärdas tidigt.

Symtom på halsböld

Efter symtom på vanlig halsfluss kan du få förvärrade symtom som:

  • mer och mer smärta i halsen

  • feber som stiger

  • smärta och svullnad som blir allt värre på ena sidan

  • svårigheter att svälja saliv

  • smärta i örat på samma sida 

  • dålig andedräkt

  • grötigt tal

  • svårt att gapa (trismus), i värsta fall kan du knappt öppna munnen

Vad kan jag göra själv?

Om du har fått en halsböld är det viktigt att du får vård. Om du har fått behandling bör du vila och ta det lugnt för att se till att infektionen går över. 

Smärtsymtom kan lindras med receptfria läkemedel mot värk.

Behandling vid halsböld

Om bölden är liten kan det räcka med antibiotika i form av tabletter. I de flesta fall är bölden så stor när den upptäcks att den först behöver tömmas på var. Därefter får du uppföljande behandling med antibiotika mot infektionen. 

Om du drabbas av halsböld flera gånger kan du behöva ta bort halsmandlarna för att förebygga nya infektioner.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom på halsböld, till exempel mycket ont på ena sidan och svårigheter att gapa, bör du söka vård genast och inte vänta.

Frågor och svar om halsböld

Några frågor och svar kring halsböld.

27 Juli, 202018 September, 2023