Doktor.se

Rinnsnuva

Medicinskt granskad

Rinnsnuva är ett vanligt symtom vid allergi och luftvägsinfektioner, till exempel förkylning. Men rinnsnuva kan också uppkomma av andra orsaker, till exempel som en reaktion på irriterande ämnen i luften eller alltför stor användning av nässpray.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtom, ge råd och behandling. Om det behövs kan vi i många fall skriva ut läkemedel på recept, och i andra fall hänvisa dig vidare för fortsatt utredning och behandling.

Orsaker till rinnsnuva

Rinnsnuva är ett av de vanligaste symtomen vid inflammation i näsans slemhinna, ett tillstånd som kallas för rinit inom vården. Den rinnande snuvan kan vara ständig eller komma då och då. Andra symtom vid rinit är nästäppa, nysningar, slem som rinner bak i svalget och hosta. 

Nässlemhinnan producerar slem för att fukta och rena den luft vi inandas. Om slemhinnan blir irriterad av något kan den bli svullen och samtidigt bilda mer slem.

Rinnsnuva kan ha flera olika orsaker, här är några exempel:

 • Förkylning eller annan luftvägsinfektion

 • Allergisk rinit, näsbesvär vid allergi

 • Icke-allergisk rinit, näsbesvär som inte beror på allergi

 • Vasomotorisk rinit

I ovanliga fall kan rinnsnuva ha andra orsaker, till exempel ett främmande föremål i näsan, en långdragen infektion eller att det finns någon strukturförändring i näsan. Om näsan börjar rinna på ett sätt du inte känner igen, och om receptfria läkemedel inte hjälper kan det därför vara bra att kolla upp vad snuvan kan bero på.

Vad är vasomotorisk rinit?

Vasomotorisk rinit är ett tillstånd med rinnsnuva och nästäppa som kan komma och gå, och som inte beror på allergi. Rinit innebär att nässlemhinnan är inflammerad, och vasomotorisk betyder att inflammationen har något med blodtillförseln till slemhinnan att göra.

Tillståndet är relativt vanligt, drabbar oftare kvinnor än män och blir vanligare längre upp i åldrarna. Typiskt är att ha omväxlande täppt och rinnande näsa. Till skillnad från allergi är det mindre vanligt att ha nysningar, kliande näsa och ögonbesvär. Problemen med nästäppa är vanligast på natten eller morgonen. Vasomotorisk rinit kommer nästan alltid i vuxen ålder, och besvären kan i många fall avta med åren.

Symtomen kan bli värre av:

 • starka dofter som cigarettrök, parfymer, målarfärg, trycksvärta

 • alkohol

 • starkt kryddad mat

 • starka känslor

 • faktorer i miljön som kyla, värme, starkt ljus

Vad kan jag göra själv?

Om rinnsnuvan beror på en förkylning kan du tillfälligt använda avsvällande nässpray. Om du har rinnande näsa på grund av allergi kan du läsa mer om vad du kan göra vid allergi här. Vid långvarig rinnsnuva som inte beror på allergi eller en pågående infektion behöver du tänka mer långsiktigt på vad du kan göra.

Här är några tips på vad du kan tänka på:

 • Undvik dina triggers. Försök att identifiera de saker som förvärrar symtomen, och försöka att undvika dem. 

 • Använd inte avsvällande nässpray för länge. Avsvällande nässpray bör inte användas mer än som mest tio dagar i följd, annars kan det tvärtom förvärra symtomen. 

 • Prova nässköljning. Ett alternativ till avsvällande spray är att skölja näsan med saltlösning. Det sköljer också bort irriterande ämnen. Du kan köpa en speciell kanna avsedd för nässköljning på hälsokostaffär eller apotek. Saltlösningen kan du köpa färdig eller göra själv genom att blanda en tsk salt i en halv liter vatten.

 • Snyt dig regelbundet. Se till att ha med dig näsdukar så du kan snyta dig ofta istället för att ha snor som irriterar i näsan och svalget.

 • Drick vatten. Rinnande snuva och slem som rinner ner i svalget kan irritera och ge upphov till hosta. Att dricka vatten eller te kan hjälpa till att minska irritationen i näsa och svalg.

Behandling vid rinnsnuva

Behandling för att stoppa rinnsnuva behöver anpassas beroende på vad som är orsaken. Tillfällig rinnsnuva till följd av förkylning eller luftvägsinfektioner går över när infektionen går över. Då kan en kort tids behandling med avsvällande nässpray hjälpa. 

Vid rinnsnuva som beror på allergi kan tabletter som innehåller antihistamin hjälpa, eller en kortisonnässpray. 

Vid både allergi och vasomotorisk rinit är det också viktigt att försöka undvika de ämnen som ger upphov till allergi eller förvärrade symtom. 

Vid långvariga besvär av rinnsnuva kan du få andra sorters nässpray som stabiliserar slemhinnorna i näsan utskrivet på recept.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

 • Om du har rinnsnuva som kommer igen och igen, i kombination med besvär som nästäppa, nysningar och kliande näsa.

 • Om du inte blir bättre av receptfri behandling.

 • Om du har rinnsnuva enbart från ena näsborren.

 • Om du har blodig snuva.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18