Provsvar Covid-19 test

Här får du hjälp att tolka svaret på ditt covid-19 test. Här har vi sammanfattat kunskapsläget så som det ser ut i dag. Det finns flera olika typer av tester vid covid-19. Det finns PCR-test och antigen test som kan visa om du har en pågående covid-19-infektion just nu. Sedan finns antikroppstest som visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Den här sidan hjälper dig att tolka svaren av följande covid-19-test:

 • PCR-test, tas när du har symtom, ger svar på om du har SARS-CoV-2 i kroppen
 • Antigentest, tas när du inte har symtom, komplement till PCR-test för snabbt provsvar
 • Antikroppstest, tas efter misstänkt sjukdom, ger svar på om du har antikroppar (skydd)
 • Test för reseintyg, tas inför resa, ger ett intyg som du kan använda vid resor.

 

PCR-test – när du har symtom på sjukdom

Detta test visar om en person har virus i kroppen då provet tas. Den som har symtom som kan vara covid-19 kan ta testet för att veta om det rör sig om corona (SARS-CoV-2) eller annan sjukdom, till exempel en förkylning. Testet tas i ett tidigt skede av infektionen, eftersom det är då det finns mest virus i kroppen.

Ett PCR-test ger utslag på virus oavsett om det är aktivt virus eller inaktiverat virus. Det innebär att PCR-testet känner av spår av virus som kan kvarstå i veckor efter infektionen. Provet ger inte svar om smittsamhet.

Positivt PCR-test

Ditt prov visar att du har coronavirus i kroppen (SARS-CoV-2). Här finns information om vad som gäller för dig som fått positivt PCR-test. 

Negativt PCR-test

Det innebär att det inte fanns mätbara nivåer av virus i kroppen då provet togs. Du hade sannolikt inte covid-19. Om det var mer än en vecka sedan du hade symtom på sjukdom när provet togs kan provet ha tagits för sent. Då kan du ändå ha haft covid-19. Om du mår bra och inte har haft feber på två dygn kan du träffa andra. Om du blir sämre igen kan du behöva ta ett nytt prov.

Antigentest – när du inte har symtom på sjukdom

Antigentester kan också påvisa en pågående infektion. Testet används som ett komplement till PCR-test. Ett antigen är ett ämne som immunförsvaret reagerar på och bildar antikroppar mot. Förekomst av specifika antigen i blodet visar att viruset finns i kroppen. Provet ska tas tidigt i sjukdomsförloppet. Vi erbjuder antigentester för personer som inte har symtom på sjukdom, men av någon anledning vill säkerställa att de inte har en pågående infektion. Det är ett snabbtest som ger svar inom 20 minuter.

Positivt antigentest

Ditt prov visar att du har antigen från coronavirus SARS-CoV-2 i kroppen. Du bör därför följa samma rekommendationer som gäller vid ett positivt PCR-test läs mer om detta här.

Negativt antigentest

Det innebär att du inte har mätbara nivåer av antigen från coronaviruset i kroppen. Om du har ett negativt antigentest och inga symtom på sjukdom har du sannolikt inte en pågående infektion. Vid symtom på sjukdom rekommenderar vi inte ett antigentest, utan du bör då ta ett PCR-test.

Antikroppstest – genomgången infektion

Ett antikroppstest bör tas som serologiskt test, med blodprov, för säkert resultat. Det visar om en person har haft infektionen covid-19 och utvecklat antikroppar. Infektionen kan vara avslutad, eller så kan det vara en infektion med långdraget förlopp som fortfarande pågår.

Det är viktigt att veta att det inte finns något antikroppstest som ger ett hundraprocentigt säkert svar. De tester vi använder håller den säkerhetsnivå som går att uppnå i dagsläget.

Positivt antikroppstest

Ett positivt test innebär att det finns mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2. Det betyder antingen att du har haft en genomgången covid-19 infektion, eller att du har en långdragen covid-19 infektion som fortfarande pågår.

Den som är symtomfri och har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 bedöms ha en lägre risk att smitta andra, och en lägre risk att bli smittad. Det innebär en större möjlighet att träffa andra närstående i sociala sammanhang, både inomhus och utomhus.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att en person som utvecklat antikroppar sannolikt har skydd mot att bli smittad som varar i upp till ett halvår efter att personen fått sitt provsvar.

Även om du har ett positivt antikroppstest bör du alltid göra en egen bedömning utifrån den aktuella situationen och fortsätta att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, till exempel att stanna hemma vid sjukdomssymtom, tvätta händerna regelbundet samt hålla avstånd till de som inte ingår i den egna umgängeskretsen.

Negativt antikroppstest

Ett negativt test innebär att det sannolikt inte finns mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2.

Ett negativt antikroppstest kan betyda flera saker:

 • Att du inte har haft en covid-19 infektion.
 • Att provet är taget för tidigt, så att du inte har hunnit utveckla antikroppar.
 • Att du har haft en covid-19 infektion men inte utvecklat mätbara nivåer av antikroppar.
 • Att du har utvecklat antikroppar, men att nivåerna nu är så låga att de inte längre är mätbara.

Frågor och svar om antikroppstest

Några korta frågor och svar kring antikroppstest.

Hur får jag tillgång till mitt provsvar för antikroppar från Doktor.se?

Vi erbjuder snabbtest av antikroppar som innebär att du får svaret direkt på plats inom 10-20 minuter. För dig som gjort antikroppstest på på uppdrag av Region Stockholm där du lämnar ett blodprov (upphörde sista mars 2021) så kommer svaret på 1177.

Är jag riskfri för äldre om jag har antikroppar?

Förekomsten av antikroppar ger egentligen inte något tydligt svar om smittsamhet. Däremot gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att den som är symtomfri och har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 sannolikt har en lägre risk att smitta andra, och en lägre risk att själv bli smittad. Det innebär en ökad möjlighet att umgås socialt, även med äldre och personer i riskgrupp.

I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt antikroppstest sannolikt innebär att du har ett skydd i sex månader.

Det är viktigt att själv göra en bedömning av varje enskild situation, och så långt det är möjligt fortsätta följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Kan antikroppar smitta andra?

Antikroppar i sig smittar inte andra, utan är en del av ditt immunförsvar. Att du har utvecklat antikroppar mot covid-19 innebär antingen att du har genomgått infektionen, eller att du har en långdragen infektion som fortfarande pågår. Det kan innebära att du har virus kvar i kroppen, vilket skulle kunna smitta andra. Om du är symtomfri och har antikroppar anses du ha lägre risk att smitta andra.

Om det finns antikroppar, bevisar det att det finns virus kvar i kroppen?

Nej, att du har antikroppar säger inget om förekomst av virus vid provtillfället. Det talar för att du har haft virus i kroppen och utvecklat antikroppar. Det kan vara en genomgången infektion, eller en infektion som fortfarande pågår.

Kan jag ha haft covid-19 även om jag inte har utvecklat antikroppar?

Ja, det förekommer att personer har haft covid-19 och inte utvecklat antikroppar. Antikroppar är en del av immunförsvaret, men det finns andra sätt för immunförsvaret att bekämpa en infektion. Ett annat sätt är genom T-celler, en sorts vita blodkroppar som kan reagera mot virusinfekterade celler. Det är ännu oklart vad ett T-cellssvar mot viruset innebär, och om det ger något skydd mot att smittas igen. I nuläget används tester för att analysera T-cellssvar mot covid-19 endast i forskningssyfte, eftersom de är mer komplicerade att utföra än antikroppstester.

Senast uppdaterad: 2021-10-04
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med