Doktor.se

Anorexi

Anorexi, eller anorexia nervosa som det heter inom vården, drabbar oftast personer i tonåren och är vanligare hos tjejer. Sjukdomen kännetecknas av skadlig viktnedgång och att du uppfattar dig som överviktig trots att du väger för lite.  Om sjukdomen pågår under längre tid riskerar du att utveckla benskörhet, hjärtsjukdomar och minskad längdtillväxt. Om du misstänker att du eller någon närstående har drabbats av anorexi bör du söka hjälp. Det finns hjälp att få av specialiserade team.

Orsak till anorexi

Det finns ingen enskild orsak till att en person utvecklar en ätstörning. Både biologiska, psykologiska och kulturella faktorer spelar in. Exempel sådana faktorer är:

 • ångest över att kroppen förändras av puberteten

 • olustkänslor över att kroppsfettet ökar

 • höga krav på dig själv att lyckas och prestera

 • osunda kroppsideal i samhället

Forskningsstudier av tvillingar visar att anorexia nervosa förekommer oftare hos båda tvillingarna ifall de är enäggstvillingar, jämfört med om de är tvåäggstvillingar. Det talar för att ärftlighet har betydelse för risken att utveckla anorexi.

Symtom på anorexi

En person med anorexia nervosa tror att kroppen är större än den i själva verket är, äter väldigt lite och har en stark rädsla för att gå upp i vikt. Andra symtom på anorexi är:

 • ständiga tankar om vikt och mat

 • ångest, skuldkänslor och tvångstankar, ofta kopplat till mat

 • frusenhet

 • yrsel

 • att mensen försvinner

 • minskad ork

 • förstoppning

 • sömnsvårigheter

 • kräkning efter måltid på grund av rädsla för att gå upp i vikt

Vad kan jag göra själv?

Ett bra första steg mot förändring är att kontakta en patientförening. Riksföreningen mot ätstörningar heter Frisk och fri. Det finns också något som heter Ätstörningszonen för tjejer mellan 10 och 25 år.

Behandling vid anorexi

Anorexi kräver behandling. Sjukdomen behandlas genom att stoppa undernäringen. Du och läkaren kommer överens om ett matprogram att följa. När näringsmängden kunnat ökas, kompletteras behandlingen med samtalsterapi, ofta kognitiv beteendeterapi eller familjeterapi. Behandlingen måste alltid börja med att svälten bryts, eftersom en svältande person inte kan till sig eller orka med terapi.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du själv eller en närstående har drabbats av anorexi bör du söka hjälp. Tidig diagnos och behandling ger större möjligheter att påverka sjukdomsförloppet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du tror att du själv eller en närstående kan ha utvecklat anorexi bör du utredas på ett sätt som inte är lämpligt att utföras med digital vård. Om du är under 18 år kan du söka vård på en vårdcentral, en ungdomsmottagning eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Om du är över 18 år kan du söka hjälp på en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning, eller en ungdomsmottagning om du är under 25 år.

Frågor och svar om anorexi

Några frågor och svar kring anorexi.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20