Doktor.se

Narkolepsi

Medicinskt granskad

Narkolepsi är en ovanlig neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över sömn och vakenhet. Det ger sömnattacker på dagen som inte går att hejda. Vissa får också en plötslig kraftlöshet i kroppen, så kallad kateplexi. Det går inte att bota narkolepsi, men det finns läkemedel som gör det lättare att inte somna under dagen.

Två former av narkolepsi

Narkolepsi delas in i två typer:

  • Typ 1 narkolepsi med kataplexi (kraftlöshet)

  • Typ 2 narkolepsi utan kataplexi

Orsaker till narkolepsi

Narkolepsi av typ 1 beror på en autoimmun reaktion. Då angriper immunsystemet de hjärnceller som producerar hypokretin, ett ämne som styr sömn och vakenhet. Orsaken till narkolepsi typ 2 är ännu inte känd.

Alla människor har en slags markörer på cellerna, HLA – human leukocyte antigen, som hjälper immunförsvaret att skilja ut vad som är den egna kroppen och vad som är främmande celler. De som får narkolepsi av typ 1 har en särskild HLA-typ. När dessa personer utsätt för viss yttre påverkan kan de få narkolepsi. Det krävs alltså flera faktorer för att den autoimmuna reaktionen i immunsystemet ska utlösas. Ett sådant exempel på yttre påverkan är svininfluensan 2009 och det vaccin som användes för att vaccinera mot svininfluensa. Under den perioden sågs en ökning av antalet barn och unga med narkolepsi av typ 1.

Symtom på narkolepsi

Narkolepsi ger symtom som:

  • att du får sömnattacker under dagen

  • att du plötsligt tappar kraften och blir slapp i muskler. Symtomen kan triggas av starka känslor, till exempel att du skrattar, blir arg, rädd eller förvånad

  • att du får hallucinationer när du somnar eller vaknar, det vill säga ser eller hör saker som inte finns där. 

  • sömnparalys, att du blir tillfälligt förlamad och inte kan prata eller röra armar och ben när du somnar och vaknar. Förlamningen varar ofta bara några minuter men kan vara skrämmande

  • att du sover oroligt och ofta har mardrömmar

  • att du går upp i vikt

  • att du blir nedstämd

  • att du har svårt att koncentrera dig och minnas saker

Sjukdomen börjar ofta i tonåren eller tjugoårsåldern.

Vad kan jag göra själv?

Regelbundna sömnvanor är viktigt, och att få sju till åtta timmars sömn per natt. För att orka med dagen kan det behövas pauser med vila. Att träna regelbundet kan också hjälpa.

Behandling vid narkolepsi

Behandlingen är individuell och anpassas beroende på symtomen. Det finns inget som kan bota narkolepsi, men det finns läkemedel som kan lindra sömnigheten under dagen, minska attackerna av kataplexi och ge förbättrad sömn under natten. 

Ibland behövs en kombination av flera olika läkemedel för att minska besvären.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du har narkolepsi bör du söka vård. Efter att en läkare har bedömt dina symtom kan du få en remiss till en neurolog.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om narkolepsi krävs en utredning som inte går att utföra med digital vård. Därför bör du söka fysisk vård om du tror att du har tecken på narkolepsi. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Frågor och svar om narkolepsi

Några frågor och svar kring narkolepsi.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-09-21Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20