Doktor.se

Sömnparalys

Medicinskt granskad

Sömnparalys innebär att du är förlamad i några sekunder eller minuter, i ett halvvaket tillstånd. Det inträffar oftast när du håller på att somna eller vakna. Det kan hända en helt frisk person, eller vara ett inslag i sjukdomen narkolepsi.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till. Vi kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Vad är sömnparalys?

När du drömmer stänger hjärnan av de viljestyrda musklerna så att du inte ska agera ut dina drömmar fysiskt. Sömnparalys är när den här avstängningen inträffar i medvetet tillstånd. Oftast är du inte helt vaken, utan befinner dig ett mellanläge mellan vakenhet och sömn, till exempel när du håller på att somna eller vakna. Det är inte ovanligt att också ha hallucinationer, till exempel att någon annan är i rummet trots att du är ensam. Sömnparalys kan vara från några sekunder upp till några minuter. Det är ofarligt, men kan kännas obehagligt och skrämmande.

Orsak till sömnparalys

Sömnparalys är en naturlig del av din REM-sömn, som är den sömn som inträffar när du drömmer. Hjärnan stänger då av den viljestyrda muskulaturen för att förhindra att du ska göra häftiga rörelser i sömnen. Ibland sker muskelavstängningen i förtid, innan du har somnat ordentligt, och den kan också dröja sig kvar när du börjar vakna till. Detta tillstånd kallas sömnparalys, och innebär att du blir tillfälligt förlamad. Ögonen brukar dock kunna gå att röra som vanligt.

Sömnparalys kan drabba vem som helst och behöver inte vara tecken på någon sjukdom. Däremot verkar det finnas ett samband mellan sömnparalys och:

 • ökad stress

 • hög alkoholkonsumtion

 • sömnunderskott, till exempel i samband med skiftarbete

Sömnparalys kan också vara en del av sjukdomen narkolepsi, som innebär att du har brist på ett ämne som reglerar vakenhet.

Symtom vid sömnparalys

Vid sömnparalys är kroppen förlamad under några sekunder upp till några minuter, oftast i samband med insomning eller uppvaknande. Ögonens muskler brukar dock fungera som vanligt. Förutom förlamning kan du samtidigt uppleva:

 • hallucinationer, till exempel att du upplever att någon är i rummet fastän du är ensam

 • att du inte kan prata

 • en känsla av inte kunna andas

 • rädsla och panik.

Vad kan jag göra själv?

Många med sömnparalys brukar kunna bryta det snabbare genom att fokusera på en liten rörelse, till exempel att försöka röra ett finger.

Det finns inget säkert sätt att helt undvika sömnparalys. Du kan dock försöka undvika sömnbrist genom att få till en regelbunden och god sömn, till exempel genom att:

 • försöka gå och lägga dig och gå upp vid samma tid varje dag

 • se till att sova i ett mörkt och svalt rum

 • undvika skärmar sista timmen innan läggdags

 • slappna av innan sänggåendet med ett bad, genom att läsa en bok eller lyssna på lugn musik

Att försöka undvika stress och ta det försiktigt med alkohol kan också minska risken för sömnparalys.

Behandling vid sömnparalys

Det är viktigt att utreda vad besvären beror på, och säkerställa att det inte finns andra underliggande sjukdomar som kan ligga bakom symtomen.

Det finns ingen behandling för sömnparalys i sig, men efter utredningen kan du få information, hjälp och stöd för att få kunskap om vad som orsakar sömnparalys och vad du själv kan göra för att må bättre. Du kan också få behandling hos psykolog för att förbättra sömnen och kartlägga vad som triggar symtomen.

Om du har narkolepsi finns det läkemedel som lindrar symtomen.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård på en vårdcentral ifall du känner dig onormalt sömning på dagarna och misstänker att du har narkolepsi. Sök också vård ifall du har återkommande problem med sömnparalys, eller om du har andra stora problem med din sömn.

Frågor och svar om sömnparalys

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-05-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20