Doktor.se

PTSD

Personer som varit med om någon mycket skrämmande, till exempel en olycka, våld, krig eller övergrepp, kan efter en tid drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vanliga symtom är mardrömmar, koncentrationsproblem och en tendens att undvika allt som påminner om händelsen. Det finns behandling som hjälper mot PTSD.

Orsaker till PTSD

PTSD kan utlösas efter att du varit med om något skrämmande och traumatiskt. Exempel på händelser som kan leda till posttraumatisk stress är 

 • en händelse där du var nära att dö, till exempel en olycka

 • att du blev rånad eller hotad till livet

 • att du blev utsatt för övergrepp eller våld

 • att du varit med om krig och eller tortyr

 • att du varit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel

 • en svår förlossning, ett missfall eller en svår operation

Det är inte helt klarlagt varför vissa personer utvecklar PTSD och andra som är med om samma händelse inte gör det. Däremot går det att minska risken att drabbas av PTSD genom att få stöd och hjälp att bearbeta skrämmande saker som hänt.

Symtom på PTSD

Symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom kommer oftast inom en månad efter den traumatiserande händelsen, men kan komma långt senare, upp till flera år efteråt. 

Symtomen ger påtagliga problem i vardagen, på jobbet och i relationer. Symtomen kan delas in i fyra kategorier: påträngande minnen, undvikande beteenden, negativa tankar och förändringar i fysiska och känslomässiga reaktioner.

Påträngande minnen, ger symtom som:

 • återkommande oönskade och ångestfyllda minnen av händelsen

 • att du ofrivilligt återupplever händelsen, precis som om den hände igen, så kallade flashbacks

 • uppslitande mardrömmar om händelsen

 • att du reagerar med kraftig ångest eller får fysiska reaktioner av saker som påminner om händelsen.

Undvikande beteenden, omfattar symtom som:

 • att du undviker att prata om det som hände

 • att du undviker platser, aktiviteter eller människor som påminner dig om det som hände, vilket kan leda till att du isolerar dig från andra.

Negativa förändringar i humör och tänkande, omfattar symtom som:

 • negativa tankar om dig själv och andra

 • känslor av hopplöshet inför framtiden

 • minnesproblem, att du inte minns viktiga detaljer kring den traumatiska händelsen

 • svårigheter i nära relationer

 • att du känner dig avstängd och likgiltig i relation till familj och vänner

 • att du tappat intresset för aktiviteter du brukar tycka om

 • att du har svårt att känna positiva känslor 

Förändringar i fysiska och känslomässiga reaktioner, omfattar symtom som:

 • att du är mer lättskrämd och rädd

 • att du ständigt är på helspänn

 • destruktivt beteende, till exempel att du kör för fort eller dricker för mycket alkohol

 • sömnproblem

 • koncentrationsproblem

 • att du är lättirriterad, får utbrott och beter dig aggressivt

Vid PTSD hos barn under sex år kan symtom också vara att de återupplever olika delar av den traumatiska händelsen i lekar. De kan också ha mardrömmar av olika slag, inte nödvändigtvis om händelsen i sig.

Komplex PTSD

Personer som upplevt flera omskakande händelser, särskilt om de skett i ung ålder, kan utveckla en svårare form av PTSD som ibland kallas för komplex PTSD.  Den formen är mer djupgående och ger fler svårigheter. En vanlig orsak till att utveckla komplex PTSD är att ha varit utsatt för sexuella övergrepp eller misshandel som barn. Att bli kränkt och sviken som barn sätter också djupa spår som kan ge upphov till svårare former av PTSD.

Vad kan jag göra själv?

Att återhämta sig från PTSD tar olika lång tid för olika personer. Här är saker du kan göra för att underlätta för dig själv och lindra symtomen:

 • Följ din behandlingsplan. Det kan kännas som att behandlingen tar tid att fungera. Försöka att ha tålamod och arbeta vidare med din terapi enligt planen så kommer det att bli bättre. 

 • Lär dig mer om PTSD. Genom att lära dig mer kan du bättre förstå varför du känner som du gör och tillsammans med din psykolog eller terapeut hitta strategier som gör att du mår bättre.

 • Ta hand om din hälsa. Ät en bra kost och sov på regelbundna tider. 

 • Undvik alkohol och droger. Det är vanligt att använda alkohol eller droger som ett sätt att självmedicinera och slappna av. Det är svårare att bli bra om du är påverkad, och om du utvecklar ett beroende.

 • Träffa andra. Motverka lusten att dra dig undan när du mår dåligt. Umgås med stödjande människor i din närhet, familj, vänner och andra närstående. Du behöver inte prata om det som hänt om du inte vill. Att umgås med andra kan bryta negativa cirklar och ge stöd.

Behandling vid PTSD

Det kan vara skadligt att gå med symtom en längre tid. Därför är det viktigt att du får vård om symtomen inte minskar. Vid PTSD finns behandling som hjälper, och i första hand används psykoterapi. Det finns flera former av psykoterapi som används, här är några exempel: 

 • Traumafokuserad KBT, som är en speciell form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Liksom vid andra KBT-terapier får du hjälp att närma dig situationer och minnen du undvikit. Du får stöd i att närma dig de obehagliga minnena och upplevelserna långsamt och i ett tryggt sammanhang. 

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. I den behandlingen används en serie av guidade ögonrörelser som du får utföra samtidigt som du tänker på den traumatiska händelsen. Syftet är att hjälpa hjärnan att bearbeta traumatiska minnen och förändra dina reaktioner på dem.

I vissa fall används läkemedel i kombination med psykoterapi. Främst används läkemedel mot depression av sorten SSRI. De kan hjälpa mot nedstämdhet och göra det lättare att klara obehagliga intryck.

När bör jag söka vård?

Om du upplevt skrämmande eller påfrestande händelser och inte mår bra bör du söka vård.

Sök vård akut genom att ringa 112 eller åka till en psykiatrisk akutmottagning om du mår mycket dåligt eller har tankar eller planer på att ta dig liv.

Frågor och svar om PTSD

Några frågor och svar kring PTSD.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20