Doktor.se

Tvångssyndrom – OCD

Medicinskt granskad

Tvångssyndrom kännetecknas av oönskade tankar och rädslor som kan göra att du känner dig tvingad att göra vissa saker, så kallade tvångshandlingar. Tillståndet kallas också för OCD efter engelskans obsessive-compulsive disorder. Det finns bra behandling mot tvångssyndrom.

Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom är ett samlat begrepp för problem på grund av tvångstankar och tvångshandlingar. Det är vanligt att ha både tvångstankar och tvångshandlingar men ibland finns enbart tvångstankar. Tvångstankar är återkommande känslor, tankar och idéer som orsakar obehag och som du inte kan bli av med. Tvångshandlingar innebär att du känner att du måste göra vissa saker för att lindra tvångstankarna. 

Många människor har lätta tvångssymtom. Vid tvångssyndrom tar tankarna och handlingarna så stor plats att de styr vardagen och gör att du mår dåligt.

Orsak till tvångssyndrom

Det finns ännu inte ett tydligt svar på vad som orsakar tvångssyndrom. Det är troligen flera saker som spelar in, bland annat ärftliga faktorer, biologiska förändringar i hjärnan och psykologiska faktorer.

Symtom på tvångssyndrom

Tvångssyndrom innebär att du har upprepade, tvångsmässiga tankar som gör att du mår dåligt. Tankarna stör när du försöker tänka på annat eller göra andra saker. Det är vanligt att få de första symtomen som barn, tonåring eller ung vuxen.

Tvångstankar har ofta ett visst tema, till exempel:

 • rädsla för smitta eller att bli smutsig

 • osäkerhet och svårighet att klara osäkerhet

 • ett behov av att saker är i viss ordning eller i viss symmetri

 • rädsla för olyckor 

 • aggressiva eller skrämmande tankar om att skada sig själv eller andra

 • oönskade tankar om sexuella handlingar

Utifrån dessa teman kan symtomen yttra sig som:

 • att du inte vill ta i något föremål som någon annan rört vid

 • att du är osäker på om du har låst dörren eller stängt av spisen

 • att du känner ångest om saker inte står på ett visst sätt eller i viss symmetri

 • att du har tankar om att göra obscena handlingar

 • att du undviker situationer som kan trigga dina tvångstankar.

Tankarna kan leda till ett behov av att utföra vissa handlingar, tvångshandlingar. Det är vanligt att känna ett behov av att upprepa handlingarna om och om igen, till exempel ett visst antal gånger.

Vanliga tvångshandlingar kan delas in i tre huvudgrupper:

 • Tvättvång – att ständigt tvätta sig. 

 • Kontrolltvång – att kontrollera exempelvis dörrar, lås eller spisplattor.

 • Andra ritualer – att göra saker i en särskild ordning eller på ett särskilt sätt, till exempel att räkna saker.

Tvångstankarna och tvångshandlingarna kan också orsaka andra symtom, såsom:

Vad kan jag göra själv?

 • Fysisk aktivitet kan hjälpa mot ångest och oro, nedstämdhet samt att förhindra tvångshandlingar. 

 • Det kan kännas skönt att prata med någon. Det kan vara både någon som jobbar inom vården eller en närstående. Du kan också kontakta en jour via telefon eller chatt.

 • Försök att undvika stress och se till att du sover tillräckligt mycket. 

Om du är närstående till någon med tvångssyndrom kan det vara bra att tänka på följande:

 • Försök att inte bekräfta tvångshandlingar, genom att exempelvis berömma en utförd tvångshandling. Detta kan göra det svårare för den drabbade att undvika beteendet.

 • Om din närstående som lider av tvångssyndrom inte vill söka vård, kan du själv kontakta vården för att få råd om hur du bäst kan hjälpa till.

Behandling av tvångssyndrom

Tvångssyndrom kan behandlas med läkemedel och olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT), ensamt och i kombination:

 • Antidepressiva läkemedel som kallas för SSRI kan hjälpa. Behandling behöver pågå under minst ett år. Vissa kan behöva långtidsbehandling. 

 • Samtalsbehandling kan hjälpa både vid tvångstankar och tvångshandlingar. 

 • Exponeringsbehandling med responsprevention (ERP) är en behandling som går ut på att förhindra tvångshandlingar, genom att du gradvis utsätter dig för situationer som orsakar ångest och utlöser tvångsbeteende. Det är ett bra behandlingsalternativ om du främst har problem med tvångshandlingar.  

En viktig del i all behandling är utbildning om tvångssyndrom:

 • Det hjälper till att förstå sambandet mellan tvångstankar och tvångshandlingar och hur du kan göra för att ändra ditt beteende.

 • Det är även bra för nära anhöriga att lära sig mer om tvångssyndrom och ångest.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har besvär som blir till hinder i din vardag. 

Sök vård akut om du mår väldigt dåligt och känner att du inte orkar mera, eller har tankar på att ta ditt liv.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss jobbar erfarna läkare och sjuksköterskor, som kan hjälpa dig med dina besvär.

Frågor och svar om tvångssyndrom, tvångstankar - OCD

Några korta frågor och svar kring tvångssyndrom, tvångstankar och OCD.

14 September, 202020 September, 2023