Sjukintyg och läkarintyg

Om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet ska du meddela din arbetsgivare. Om du behöver vara hemma längre tid än sju kalenderdagar behöver du ett intyg från läkare, så kallat sjukintyg eller läkarintyg. Sjukintyg krävs även vid VAB (vård av barn) längre tid än sju kalenderdagar. Doktor.se kan hjälpa dig med intyg vid kortare tids sjukdom.

Det finns flera tillfällen då du kan behöva ett sjukintyg. Kanske är du hemma med sjukt barn, eller så behöver du ett bevis på att du drabbats av en sjukdom som gör att du behöver sjukskrivas och vara hemma lite längre tid än en vecka.

Skillnaden mellan sjukintyg och läkarintyg

Båda begreppen används i dagligt tal. Läkarintyg skrivs alltid ut av läkare, medan ett sjukintyg kan skrivas ut av en sjuksköterska eller läkare. Till arbetsgivare behövs enligt Försäkringskassans regler en bedömning av läkare, så i de flesta fall menar man läkarintyg när man säger sjukintyg.

Om du behöver få ett sjukintyg till din arbetsgivare kan du vända dig till oss på Doktor.se. Vi gör alltid en individuell bedömning av dig innan vi skriver ut ett sjukintyg. Om det behövs kan vi också hjälpa dig med recept på läkemedel.

Läkarintyg eller sjukintyg vid sjukdom

Den första veckan du är sjuk räcker det i allmänhet att du själv meddelar din arbetsgivare. Det finns särskilda skäl då arbetsgivare kan begära att få läkarintyg redan från första sjukdagen. Det gäller till exempel om du varit sjuk flera gånger på kort tid eller när det kan finnas behov av rehabilitering. Det innebär att intyget handlar om en mer komplex situation än de medicinska symtomen, och ofta kopplas företagshälsovården in. Doktor.se har inte möjlighet att göra bedömningar som ligger utanför vanlig hälso- och sjukvård. Därför utfärdar vi inte förstadagsintyg.

Från åttonde sjukdagen (räknas i kalenderdagar, lördag och söndag ska också räknas) behöver du alltid visa upp ett sjukintyg för att kunna få sjuklön. Tänk på att inte vänta för länge. Vi kan bara utfärda intyg som gäller från den dag du kontaktar oss.

När du kontaktar oss gör våra läkare en individuell bedömning för att avgöra om de kan skriva ett sjukintyg.

Du kan kontakta oss för individuell bedömning:

  • om du behöver ett sjukintyg för dag 8-14 av sjukdomsperioden
  • om du behöver intyg som gäller VAB, dag 8-14 av barnets sjukdomsperiod
  • om du är hemma på grund av VAB och barnet är under 12 år

Exempel på situationer där Doktor.se inte kan hjälpa dig:

  • om du behöver intyg för längre tid än 14 dagar
  • förlängning av en pågående sjukskrivning
  • om du behöver sjukintyg som gäller bakåt i tiden

om din arbetsgivare kräver sjukintyg från första sjukdagen, så kallat förstadagsintyg.

För att vi ska kunna skriva sjukintyg måste du ha fyllt 18 år.

Senast uppdaterad:2020-03-24
Redaktör:Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare:Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Patientavgift 0 kronor
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med