Sjukintyg och läkarintyg

Om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet ska du meddela din arbetsgivare. I vanliga fall behöver du ett intyg från läkare, så kallat sjukintyg eller läkarintyg, om du behöver vara hemma längre tid än sju kalenderdagar. Det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Du behöver ett intyg från sjukdag 15. Sjukintyg kräver ett fysiskt vårdbesök. 

Just nu är reglerna kring sjukintyg tillfälligt ändrade med anledning av coronaviruset. Om du blev sjuk innan den första november 2020 behöver du ha ett sjukintyg från dag 21, när du ansöker om sjukpenning. Om din första sjukdag är den första november eller senare gäller nya regler, och då behöver du ha ett läkarintyg från dag 15.

Skillnaden mellan sjukintyg och läkarintyg

Båda begreppen används i dagligt tal. Läkarintyg skrivs alltid ut av läkare, medan ett sjukintyg kan skrivas ut av en sjuksköterska eller läkare. Till arbetsgivare behövs enligt Försäkringskassans regler en bedömning av läkare, så i de flesta fall menar man läkarintyg när man säger sjukintyg.

Tillfälliga regler med anledning av coronaviruset

Om du behöver vara hemma på grund av sjukdom ska du meddela din arbetsgivare. Vid längre tids sjukdom lämnar du i vanliga fall ett läkarintyg till din arbetsgivare från dag 8. Det kravet gäller inte just nu, förutsatt att du har sjukanmält dig efter 13 mars.

Du kan läsa mer om de tillfälliga reglerna på Försäkringskassan  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Läkarintyg för smittbärarpenning

Du kan få smittbärarpenning om en läkare har beslutat att du inte får arbeta för att du kan ha covid-19 eller någon annan samhällsfarlig sjukdom. För smittbärarpenning krävs läkarintyg från första dagen.

Du kan kontakta oss för en individuell bedömning

Kontakta oss för en individuell bedömning om vi kan utfärda sjukintyg.

Senast uppdaterad: 2020-11-19
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med