Sjukintyg och läkarintyg

Om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet ska du meddela din arbetsgivare. I vanliga fall behöver du ett intyg från läkare, så kallat sjukintyg eller läkarintyg, om du behöver vara hemma längre tid än sju kalenderdagar. Det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning. Doktor.se kan hjälpa dig med intyg vid sjukdom.

Just nu är reglerna kring sjukintyg tillfälligt ändrade med anledning av coronaviruset.

Skillnaden mellan sjukintyg och läkarintyg

Båda begreppen används i dagligt tal. Läkarintyg skrivs alltid ut av läkare, medan ett sjukintyg kan skrivas ut av en sjuksköterska eller läkare. Till arbetsgivare behövs enligt Försäkringskassans regler en bedömning av läkare, så i de flesta fall menar man läkarintyg när man säger sjukintyg.

Om du behöver få ett sjukintyg till din arbetsgivare kan du vända dig till oss på Doktor.se. Vi gör alltid en individuell bedömning av dig innan vi skriver ut ett sjukintyg. Om det behövs kan vi också hjälpa dig med recept på läkemedel.

Tillfälliga regler med anledning av coronaviruset

Om du behöver vara hemma på grund av sjukdom ska du meddela din arbetsgivare. Vid längre tids sjukdom lämnar du i vanliga fall ett läkarintyg till din arbetsgivare från dag 8. Det kravet gäller inte just nu, förutsatt att du har sjukanmält dig efter 13 mars. Då gäller att du behöver läkarintyg efter dag 21, det vill säga när du ansöker om sjukpenning.

Du kan läsa mer om de tillfälliga reglerna på Försäkringskassan  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Du kan kontakta oss för en individuell bedömning

Kontakta oss för en individuell bedömning om vi kan utfärda sjukintyg.

Senast uppdaterad: 2020-05-28
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Patientavgift 0 kronor
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med