Doktor.se

Fibromyalgi

Medicinskt granskad

Fibromyalgi är en smärtsjukdom som ger ökad smärtkänslighet och långvarig muskelsmärta på flera ställen i kroppen. Det finns behandling som lindrar smärtan.

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi står för värk i muskler och bindväv, och är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvariga smärtor i muskler på flera ställen i kroppen. Fibromyalgi klassas som en nociplastisk smärta, där kroppens förmåga att tolka signaler om smärta blivit förändrad, vilket innebär att saker som inte borde ge smärta ändå gör det. När det gäller fibromyalgi leder det till att kroppen uppfattar en utbredd smärta med onormal ömhet i kroppen. Orsaken är alltså en förändring i nervbanorna som innebär en för hög känslighet för smärtsignaler, och en försämrad förmåga att reglera smärtsignalerna. När smärtnerver aktiveras ger de därför en starkare smärta än vad som är normalt. Det händer också att aktivering av beröringsnerver leder till en signal om smärta. Uttryckt på ett annat sätt vore det som att ständigt uppfatta minsta viskning som höga skrik. 

Hos vissa kan symtomen på fibromyalgi börja efter ett stort trauma som en mycket stressande händelse, en operation eller en svår infektion. Hos andra kommer symtomen gradvis utan någon tydlig utlösande faktor. Då sjukdomen kommer gradvis är det vanligt att den följer på en långvarig lokal smärta, som sedan inte försvinner trots att skadan är läkt. Det kan till exempel vara ett ryggskott eller en tennisarmbåge som övergår till att ge smärta i hela kroppen.

Fibromyalgi är vanligast hos kvinnor och förekommer i alla åldrar, men oftast från 40 års ålder och uppåt.

Symtom på fibromyalgi

Typiska symtom vid fibromyalgi är:

Utbredd smärta. Smärtan beskrivs som en konstant, dov smärta som har varat i åtminstone tre månader. Den är mer diffus än vanlig muskel- och ledsmärta och flyttar runt i kroppen. Vid fibromyalgi finns smärtan på båda sidor av kroppen och både ovanför och unedanför midjan. Det är vanligt att ha smärta i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. Smärta i leder förekommer också. Smärtan vid fibromyalgi kan vara konstant eller komma i skov.

Ökad smärtkänslighet. Det gör att du kan få ont av saker som inte brukar ge smärta.

Uttalad trötthet (fatigue). Personer som har fibromyalgi beskriver ofta att de vaknar trötta, även efter många timmars sömn. Sömnen avbryts av smärta, och sömnstörningar är vanliga.

Psykiska symtom. Sjukdomen påverkar förmågan att fokusera, vara uppmärksam, minnas och att koncentrera sig. Det beskrivs ibland som en slags hjärndimma. Depression och ångest är vanligt. Fibromyalgi kan även ge humörsvängningar och ökad känslighet för stress

Andra symtom som förekommer vid fibromyalgi är till exempel:

 • mag- tarmproblem

 • illamående

 • migrän eller olika former av huvudvärk

 • att du behöver kissa ovanligt ofta

 • feberkänsla i kroppen, svettningar

 • muntorrhet

 • torra slemhinnor

 • yrsel och balansproblem

 • känslighet för ljud, ljus och lukter

Det finns inga särskilda prover som kan påvisa att du har fibromyalgi, och det kan ibland ta lång tid att få rätt diagnos. Det är det du själv kan berätta om hur du mår, och vad läkaren kan märka vid en undersökning som är det viktigaste för att ställa diagnosen.

Vad kan jag göra själv?

Att leva med kronisk smärta är en utmaning, både för den som är drabbad och för anhöriga. Sjukdomen varierar mycket, där varje person har sin egen upplevelse. Vissa har lindrigare sjukdom, och andra betydligt svårare. Det kan också variera vid olika faser i livet. 

Den första tiden efter diagnosen har sina utmaningar, där mycket handlar om att acceptera en ny livssituation. Nästa steg är att hitta strategier för att skapa ett bra liv som fungerar med smärtan. För de flesta innebär båda dessa steg ett mentalt arbete som inte ska underskattas. 

Här är några viktiga pusselbitar för att hitta ett bra liv med fibromyalgi:

 • Kunskap och kommunikation. En viktig del är att lära sig om sjukdomen. Det är också viktigt att du kommunicera med dina anhöriga så de förstår vad sjukdomen innebär för dig. 

 • Rörelse i vardagen. Det kan vara svårt att våga vara rörlig när kroppen gör ont. Men det är viktigt att våga vara rörlig i vardagen och inte sitta för mycket stilla, eftersom det på lång sikt lindrar smärtan att vara i rörelse.

 • Träning. Förutom rörelser i vardagen blir fibromyalgi bättre av regelbunden träning. Aktiviteter som ofta fungerar bra är promenader, stavgång, friluftsliv, trädgårdarbete, simning och vattengymnastik. Börja långsamt, gärna med hjälp av en fysioterapeut och var noggrann med att få vila och återhämtning mellan träningspassen. Två till tre gånger i veckan är ofta lagom.

 • Hitta din balans. Försök hitta en hållbar balans mellan arbete, familj och fritid, och av aktivitet och vila. Varje person har sin egen nivå, se till att hitta din.

 • Strategier för sömn. Det är vanligt med störd sömn vid fibromyalgi, och när sömnen inte fungerar är det ofta mycket stressande, eftersom sömnen är så viktig för att må bra. Försök att hitta strategier för att förbättra sömnen, och diskutera frågan med din läkare.

 • Strategier för stress. Fibromyalgi förvärras av stress och för vissa kan det vara ovant att behöva lyssna på kroppen och inte bara köra på. En viktig del i att skapa ett liv som fungerar med fibromyalgi är att hitta strategier för att hantera och om möjligt undvika stress.

Behandling vid fibromyalgi

Det finns ännu ingen behandling som kan bota fibromyalgi. Syftet med behandlingen är att minska symtomen så att du kan leva ett bra liv med sjukdomen. Behandlingen är livslång och anpassas individuellt och omfattar både de åtgärder du gör själv och annan behandling. 

Det finns flera behandlingsformer som handlar om att försöka påverka smärtregleringen i positiv riktning och få kroppen att uppfatta smärtsignaler på en rimligare nivå. Helt enkelt att lära hjärnan att de obehagliga signalerna inte är farliga och sluta tolka dem som viktiga.  Exempel på behandlingar som har sådana delar är psykoterapeutisk behandling (inklusive ACT-behandling) och fysioterapi.

Läkemedelsbehandling som används vid fibromyalgi är till exempel:

 • Smärtstillande läkemedel. Vissa smärtstillande läkemedel kan hjälpa, men det fungerar inte alltid. Ofta handlar det om att prova sig fram.

 • Antidepressiva läkemedel. Vissa sorters antidepressiva läkemedel kan lindra smärta och minska tröttheten. 

 • Läkemedel som används vid epilepsi kan hjälpa vid fibromyalgi genom att minska smärta, lindra ångest och förbättra sömnen. 

Andra behandlingar som används vid fibromyalgi är till exempel:

 • Psykoterapeutisk/psykologisk behandling. Kan underlätta med tankar och strategier för att hitta bra förhållningssätt till att leva med sjukdomen. En metod som används är ACT-behandling. Det är en acceptansinriktad behandling som syftar till att minska en negativ spiral av att undvika smärta och vara överdrivet uppmärksam på kroppen. 

 • Fysioterapi. Ger hjälp att hantera smärta, och att hitta en nivå för lagom träning efter förmåga.

 • Multimodal smärtbehandling. Innebär att du får en individuellt anpassad behandling som bygger på en samverkan i behandlingsteam mellan till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog. Behandlingen inkluderar föreläsningar, enskilda samtal och fysisk aktivitet.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du misstänker att du har fibromyalgi.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och med behandling. Om det behövs kan vi skriva ut läkemedel på recept och remittera vidare till fysisk vård. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

3 Juni, 202020 September, 2023