Doktor.se

Sarkom

Medicinskt granskad

Sarkom är ett samlingsnamn för mer än 50 olika cancersjukdomar i skelettet eller någon av kroppens mjuka delar, exempelvis i musklerna. Cancer i skelettet ger oftast smärta, medan cancer i mjukdelar normalt ger sig till känna genom en smärtfri, växande knöl.

Vad är sarkom?

Sarkom är ovanlig typ av cancer som börjat i kroppens muskler, skelett, brosk, bindväv, kroppsfett, blodkärl eller nervbanor. Tumörer i dessa delar av kroppen som spridit sig från en cancer i en annan del av kroppen kallas för metastaser, eller dottertumörer. Namnet på cancern kommer då från den kroppsdel där cancern uppstått.  

Sarkom är en väldigt ovanlig sjukdom, med ca 400 vuxna och 35 barn som insjuknar i Sverige varje år. Gruppen delas ofta upp i mjukdelssarkom och skelettsarkom.

Mjukdelssarkom

Mjukdelssarkom är sarkom i:

 • fett 

 • muskler 

 • kärl 

 • bindväv

 • nerver

 • blodkärl

Ungefär hälften av de som drabbas av mjukdelssarkom är över 60 år. Rabdomyosarkom, en sorts muskelcancer, är den vanligaste formen av mjukdelssarkom hos barn.

Skelettsarkom (Primär skelettcancer)

Skelettsarkom är ett samlingsnamn för sarkom som uppstår i skelettet och kallas även för primär skelettcancer.

I listan nedan nämns några av de vanligare formerna av skelettsarkom:

 • Osteosarkom är den vanligaste typen av skelettsarkom. Främst barn och ungdomar drabbas, men även äldre. Läs mer om osteosarkom här. 

 • Ewings sarkom är den näst vanligaste formen av skelettsarkom hos barn. 

 • Kondrosarkom uppstår i broskceller och är vanligt hos äldre. 

Orsak till sarkom

 • Sarkom är inte ärftligt, men i familjer med vissa sällsynta ärftliga sjukdomar, kan risken för sarkom vara lite högre. 

 • Om du behandlats med strålbehandling för annan cancer kan det ibland leda till så kallade sekundära mjukdelssarkom, många år senare.

Symtom på sarkom

Sarkom ger olika symtom beroende på var i kroppen det sitter.

Exempel på symtom som kan bero på sarkom är följande:

 • Du kan ha en knöl eller svullnad som växer.

 • Du kan ha ont i kroppen utan att du vet varför. Det kan göra ont antingen när du rör på dig eller när du vilar.  

 • Du kan ha lätt att bryta ett ben. 

 • Du kan känna ett tryck i tarmarna eller i magen.

De första symtomen på skelettsarkom är ofta smärtor, medan mjukdelssarkom oftast visar sig som en växande, smärtfri knöl. 

Vad kan jag göra själv?

Vänta inte med att söka vård om du misstänker att du eller ditt barn kan ha sarkom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto lättare är den att behandla.

Behandling av sarkom

Vilken behandling som är mest lämplig beror på vilken typ av sarkom du har, hur stor cancertumören är och hur mycket cancern spridit sig. Även andra faktorer som exempelvis din ålder och om du har andra sjukdomar spelar in. Ett vävnadsprov, en så kallad biopsi, är i regel nödvändigt för att säkert ställa diagnos innan behandling kan påbörjas. 

Sarkom behandlas oftast med operation: 

 • Om det är möjligt så tas sarkomet bort genom operation. 

 • Vävnad runt omkring cancertumören tas också bort vid operationen, för att vara säker på att ingen cancer lämnas kvar. 

 • Ibland behöver till exempel hud eller skelett som tagits bort ersättas. Det kan ofta göras med delar från andra ställen på kroppen. Skelettdelar kan också ersättas med en protes av metall eller plast.  

Andra typer av behandlingar:

 • Oftast kombineras operation med antingen cytostatika, strålbehandling, eller både och.

 • Ibland ges cytostatika eller strålbehandling före operationen för att krympa tumören.  

 • Cytostatika kan också ges direkt i en särskild kroppsdel, till exempel en arm eller ett ben. Det kallas för isolerad hyperterm perfusion och gör det möjligt att ge en mycket hög dos på ett specifikt ställe utan att det påverkar hela kroppen. Det är en behandling som ibland kan vara ett alternativ till amputation för vuxna. 

 • Målriktad behandling som kallas för tyrosinkinashämmare kan vara aktuellt vid vissa former av tumörer, till exempel Gastrointestinal stromatumör (GIST) som är en slags mjukdelssarkom som sitter i mag-tarmkanalens muskelceller. Behandlingen förhindrar bildandet av cancerceller genom att blockera proteinet tyrosinkinas. 

Mer om behandling av sarkom:

 • Om sarkomet växer långsamt och upptäcks tidigt går det nästan alltid att bli helt frisk.

 • Hos barn växer mjukdelssarkom oftast snabbt, men går för det mesta att bli av med i alla fall. 

 • Skelettsarkom hos vuxna är svårt att bota om det inte går att operera bort. Barn har bättre chanser att bli friska, eftersom cytostatika då fungerar mera effektivt.

 • Ewings sarkom kan behandlas med cytostatika i kombination med kirurgi och/eller strålning. 

 • Ibland kommer sarkom tillbaka efter avslutad behandling. Även återfall behandlas med olika kombinationer av operation, cytostatika, strålbehandling och målinriktade läkemedel. 

Vissa behöver också rehabilitering som komplement till behandlingen. Det kan till exempel vara att få medicinsk hjälp och anpassade fysiska övningar om du fått en protes efter operation, eller att få hjälp med psykiskt och socialt stöd. 

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn har symtom som du tror kan bero på sarkom.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du misstänker att du har sarkom bör du söka fysisk vård för utredning och behandling. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om sarkom

Några frågor och svar om sarkom.

21 Juni, 202120 September, 2023