Doktor.se

Röda hund vaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot röda hund

Sedan allmän vaccination mot röda hund infördes har sjukdomen i princip försvunnit i Sverige. I andra länder, framför allt låginkomstländer utan allmänna vaccinationer, är det fortfarande en vanlig sjukdom. 

Vad är röda hund?

Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna och orsakas av rubellavirus. Sjukdomen är ofta lindrig, till exempel som en övre luftvägsinfektion och ett småfläckigt hudutslag som börjar i ansiktet och sen sprider sig över bål, armar och ben. Det är också vanligt att smittas utan att få några symtom. 

Ett viktigt syfte med att vaccinera mot röda hund är att minska risken att gravida smittas, eftersom infektionen kan ge upphov till fosterskador. Exempel på skador är missbildning av skelett, hjärna, ögon och öron. 

Röda hund är numera en ovanlig sjukdom i Sverige, men globalt sett leder sjukdomen fortfarande till stora problem. Det gäller framför allt i utvecklingsländer utan allmänna vaccinationsprogram. Fortfarande föds ungefär 100 000 barn i världen med bestående skador som orsakats av röda hund. Läs mer om röda hund, symtom och behandling här.

Vem ska vaccinera sig mot röda hund

Vaccination mot röda hund rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.  Det ges i form av det så kallade MPR vaccinet, som är ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det finns inget vaccin enbart mot röda hund.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccin mot röda hund ges vid flera tillfällen enligt det schema som finns för barnvaccinationsprogrammet. Röda hund ingår i en kombination av flera vaccin i samma spruta, så kallat MPR-vaccin. Vaccinet ges i två doser, den första vid 18 månaders ålder som ges av BVC och den andra som ges av skolhälsovården under lågstadiet. 

Vaccination mot röda hund ingår också i grundskyddet vid utlandsresor. Vid resor till utlandet med små barn som ännu inte fått sin första vaccindos kan vaccinationen behöva ges tidigare. Diskutera med din vaccinationsmottagning.

Hur går vaccination mot röda hund till?

Barn som följer det allmänna vaccinationsprogrammet får vaccin automatiskt av BVC och av skolhälsan. Komplettering av vaccin för vuxna, till exempel inför resa kan ske på en vaccinationsmottagning. 

På mindre barn ges vaccinet på framsidan av låret. Äldre barn och vuxna får injektionen på utsidan av armen.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Vaccinet kan göra att du känner av stickstället, som kan bli lite svullet och ömt. Vaccinet kan i vissa fall ge besvär som påminner om försvagad sjukdom, till exempel bleka utslag och feber som kan bli hög. Sådana besvär kan komma knappt en vecka efter vaccinationen och går över på några dagar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se erbjuder ett kombinerat vaccin, så kallat MPR-vaccin som ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, på följande mottagningar:

Adina hälsan, Nol

Rosenlunds vårdcentral, Stockholm

Vingåkers vårdcentral, Vingåker

Vlg – Väsby Läkargrupp, Upplands Väsby

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20