Doktor.se

Röda Hund

Medicinskt granskad

Röda hund (Rubella) är en barnsjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen ger oftast milda symtom men kan orsaka fosterskador om gravida kvinnor smittas. Röda hund är mycket ovanligt i Sverige eftersom vaccin mot sjukdomen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vad är röda hund?

Röda hund är en klassisk barnsjukdom som orsakas av rubellavirus och kallas därför också för rubella. Sjukdomen ger oftast milda symtom, och många märker inte ens att de smittats. Faran med röda hund är att sjukdomen kan ge fosterskador om gravida smittas. Risken är störst om en gravid kvinna smittas tidigt under graviditeten, då finns stor risk att sjukdomen orsakar missfall eller att barnet föds med missbildningar. 

I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccination mot röda hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I utvecklingsländer utan allmän vaccination är röda hund fortfarande vanligt förekommande, och över 100 000 barn föds varje år med bestående skador som sjukdomen orsakat.  

Röda hund sprids via små droppar i luften och smittar därför när någon som är sjuk nyser, hostar eller pratar.

Symtom vid röda hund

Symtom på röda hund är:

  • feber

  • snuva

  • svullna lymfkörtlar, framförallt i nacken

  • ledvärk

  • blåröda utslag kommer normalt efter några dagar. Utslagen börjar i ansiktet och sprider sig ner över bålen till armar och ben. På mörk hud kan utslagen vara svårare att se. 

Inkubationstiden, den tid det tar mellan att du blivit smittad och att du får symtom, är för röda hund mellan två till tre veckor. Du kan bara få röda hund en gång.

Graviditet och röda hund

Att få röda hund som gravid innebär en stor risk för att barnet ska få allvarliga skador. Risken är störst under de första 16 veckorna av graviditeten. Du kan ta reda på om du har haft röda hund genom att lämna ett blodprov på barnmorskemottagningen.

Röda hund - vaccin

Vaccin mot röda hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet ingår i det som kallas MPR som är ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.  

Vaccination mot röda hund gavs först till flickor i tolvårsåldern från och med 1974. Sedan 1982 ges två doser vaccin mot röda hund till alla barn i Sverige. Sjukdomen har därefter nästan helt försvunnit och är idag väldigt ovanlig i Sverige, men fortfarande vanligt förekommande i många andra länder. Det kan därför vara bra att se över vaccinationsskyddet mot röda hund för dig och dina närstående innan du reser utomlands.  

Du inte kan vaccinera dig när du är gravid eftersom det kan vara skadligt för fostret.

Behandling av röda hund

Sjukdomen går över av sig själv efter några dagar. Det finns ingen behandling mot röda hund.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du misstänker att du har röda hund. Om du är gravid och du tror att du har röda hund, kontakta en barnmorskemottagning. Ring alltid innan du besöker vården, så att du kan bli omhändertagen direkt och undvika att smitta andra i väntrummet. Du kan också använda digital vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig att bedöma symtom och rådgivning. Vi kan också utfärda sjukintyg och intyg för vård av barn.

Frågor och svar om röda hund

Relaterade besvär:

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-05-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-31

Aktuella artiklar för din hälsa

Läs medicinskt granskade artiklar som handlar om det senaste inom sjukvård, hälsa och medicin.