KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOKTORSE NORDIC AB 2023-04-19

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30. 

  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med