Doktor.se

Anafylaxi/Anafylaktisk Chock

Medicinskt granskad

Anafylaxi eller anafylaktisk chock är en potentiellt farlig reaktion som kommer snabbt och som påverkar flera organ i kroppen. Anafylaxi är ett akut tillstånd som kräver snabb behandling.

Vad är anafylaxi?

Anafylaxi kallas även allergisk chock eller anafylaktisk chock och är en ovanlig och kraftfull överkänslighetsreaktion som påverkar hela kroppen. De vanligaste orsakerna till en så kraftfull allergisk reaktion hos vuxna är insektsstick eller läkemedel, och hos barn att de fått i sig ett födoämne de inte tål. Utan behandling kan reaktionen bli direkt livshotande och det är viktigt att snabbt få vård.

Symtom vid anafylaxi

Symtomen kommer ofta direkt – inom några sekunder eller minuter – efter kontakt med det som utlöst reaktionen. 

Exempel på tidiga symtom:

  • att läppar och/eller tunga domnar

  • klåda som sprider sig i till flera ställen i ansiktet och i hårbotten

  • orkeslöshet och/eller yrsel

Det är mycket viktigt att snabbt få vård för att få stopp på reaktionen som sedan kan utvecklas och ge fler och fler symtom som:

Behandling vid anafylaxi

Det viktigaste är att ringa 112 och se till att snabbt få vård. Om du tidigare haft en allergisk chock kanske du har en adrenalinspruta att ha i beredskap. I så fall följer du de instruktioner som du fått.

När bör jag söka vård?

Vid misstanke om anafylaxi ska du söka vård akut genom att ringa 112. Eftersom symtomen snabbt kan förvärras ska du inte själv köra bil eller köra någon annan som har symtom på anafylaxi. Du bör istället larma ambulans via 112 för att snabbt få vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har symtom på anafylaktisk chock är digital vård inte lämplig, utan du ska ringa 112 för akut vård på sjukhus.

12 Mars, 20204 September, 2023