Doktor.se

Havandeskapsförgiftning

Medicinskt granskad

Havandeskapsförgiftning kallas också preeklampsi, och uppstår vid ungefär tre procent av alla graviditeter. Diagnosen ställs om du är gravid efter vecka 20, har högt blodtryck, och samtidigt har antingen:

 • symtom som till exempel huvudvärk, synstörningar, magsmärtor, kräkningar eller svullnad

 • påverkan på ett eller flera organ, till exempel njuren

 • påverkan på fostret, till exempel att det växer sämre i magen

Tillståndet uppstår som tidigast kring vecka 20 och går över när barnet föds. Havandeskapsförgiftning beror på att moderkakan inte fungerar som den ska.

Vad är havandeskapsförgiftning?

På barnmorskemottagningen mäts ditt blodtryck vid regelbundna besök under graviditeten. Om blodtrycket överstiger ett visst värde (övertryck över 140 mmHg eller undertryck över 90 mmHg) och det även visar sig att det finns protein i urinen så har du fått havandeskapsförgiftning. Du kan ha havandeskapsförgiftning även utan protein i urinen ifall du har andra typiska symtom, så som påverkan på inre organ eller fostret. Däremot ger havandeskapsförgiftning alltid högt blodtryck. Havandeskapsförgiftning utan högt blodtryck finns alltså inte.

Havandeskapsförgiftning är ett tillstånd i sig självt, men det kan även vara ett förstadium till andra, allvarligare sjukdomar. Havandeskapsförgiftning ger en liten ökad risk att också utveckla HELLP-syndrom. Förutom symtom från magen i form av smärta, illamående och kräkningar innebär HELLP-syndrom att levern får försämrad funktion, och blodet får svårare att levra sig.

Ungefär en procent av de som drabbas av havandeskapsförgiftning får eklampsi. Eklampsi kan ge kramper, ont i huvudet, synrubbningar, sömnighet och kan göra att du kissar mindre. De kvinnor som får HELLP-syndrom och eklampsi måste förlösas så snabbt det går. Det är ytterst ovanligt att havandeskapsförgiftning blir livshotande i Sverige, däremot är det inte så ovanligt att allvarlig havandeskapsförgiftning leder till att barnet föds för tidigt. Det kan också leda till att fostret växer sämre i magen.

Orsak till havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning beror på att blodkärlen i moderkakan inte fungerar som de ska. Det gör att både moderkakan och fostret får sämre tillförsel av syre. Forskarna tror att den sjuka moderkakan utsöndrar något som får den gravida kvinnans blodkärl att dra ihop sig, vilket skapar det höga blodtrycket. Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring exakt hur havandeskapsförgiftning uppstår, och i dagsläget finns ingen medicinsk behandling för att förebygga tillståndet.

Risken för att få havandeskapsförgiftning är hög ifall den gravida kvinnan:

 • har antifosfolipidsyndrom, en koagulationssjukdom som ökar risken för blodpropp

 • har SLE

 • har diabetes typ 2

 • väntar tvillingar

 • har en kronisk njursjukdom

 • har högt blodtryck

 • genomgår IVF med äggdonation

Risken för att för få havandeskapsförgiftning är också hög i fall du under en tidigare graviditet:

 • haft preeklampsi

 • haft högt blodtryck och blivit förlöst innan vecka 34

 • haft tillväxthämning av fostret

 • har varit med om att moderkakan avlossats för tidigt

 • har varit med om att fostret dött i magen

Risken att få havandeskapsförgiftning är lätt ökad ifall den gravida kvinnan:

 • är förstagångsföderska

 • är överviktig med BMI över 30

 • är över 40 år

 • har en genetisk släkting som fått havandeskapsförgiftning

 • hade lätt förhöjt blodtryck vid inskrivning på barnmorskemottagningen

 • har afrikanskt ursprung

 • har sömnapné

Symtom på havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning ger symtom i många olika organ. Viktiga symtom som kräver snar kontakt med mödravårdscentral eller sjukhus är:

 • huvudvärk

 • synstörningar som dimsyn, blixtfenomen, dubbelsyn, synfältsbortfall eller att det flimrar

 • smärtor högt upp i magen eller smärtor under höger revben

 • kräkningar och illamående

 • att du känner dig skakig

 • att du har svårt och andas eller är andfådd

 • att du har bröstsmärta

 • snabbt uppkommande svullnad i händer, fötter och framförallt ansiktet

Ibland ger havandeskapsförgiftning inga symtom alls, speciellt om det är tidigt i förloppet.

Vad kan jag göra själv?

Det finns ingenting du kan göra själv för att förebygga att havandeskapsförgiftning uppstår. Har du fått havandeskapsförgiftning bör du sjukskriva dig och vara hemma och ta det lugnt. Du behöver inte ligga till sängs, men det kan vara bra att vila lite mer än vanligt. Ifall du fortfarande röker ska du sluta direkt. Rökning i kombination med högt blodtryck och sjuka blodkärl ökar risken för att moderkakan ska lossna i förtid, vilket kan leda till fosterdöd.

Nya studier visar att kvinnor som haft havandeskapsförgiftning har större risk att få hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Se därför till att träffa din gynekolog en tid efter förlossningen för att prata om din individuella risk och vad du kan göra för att minska den. Fysisk aktivitet, en hälsosam kost och att undvika rökning är alltid en bra start.

Behandling vid havandeskapsförgiftning

I många fall räcker det med sjukskrivning, vila, samt täta kontroller. Om blodtrycket blir väldigt högt kan du behöva läggas in på sjukhus för observation och läkemedel som sänker blodtrycket. Det enda som får havandeskapsförgiftning att gå över är att barnet föds.

När bör jag söka vård?

Har du symtom på havandeskapsförgiftning bör du kontakta din barnmorskemottagning. Är det stängt ska du söka vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning.  Om det är efter graviditetsvecka 22, ska du istället söka dig till din förlossningsmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om havandeskapsförgiftning rekommenderar vi att du vänder dig till den barnmorska som följer dig under graviditeten, alternativt söker vård akut på sjukhus. Du kan vända dig till oss om du har frågor och vill ha hjälp med rådgivning.

Frågor och svar om havandeskapsförgiftning

Här har vi samlat några frågor och svar om havandeskapsförgiftning.

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-02-02Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04