Doktor.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Medicinskt granskad

Sjukdomar i hjärta och kärl är den ledande dödsorsaken både i Sverige och resten av världen. Det finns många saker du själv kan göra för att minska risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är särskilt viktigt om du har nära genetiska släktingar som har problem med hjärta och kärl.

Hur fungerar hjärtat och blodkärlen?

Hjärtat är stort som en knuten hand och är det organ som pumpar ut blod i kroppen. Blodet pumpas genom blodkärlen i det system som kallas blodomloppet. Blodet transporterar syre och näring till cellerna, och för bort avfallsprodukter som inte behövs längre. De blodkärl som leder syrerikt blod ut i kroppen från hjärtat kallas artärer, och de blodkärl som leder det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtat kallas vener. Venerna har små klaffar som ser till att blodet färdas upp till hjärtat och inte rinner tillbaka. Det största blodkärlet i kroppen är aorta, stora kroppspulsådern, den artär som leder ut blodet från hjärtat. De allra minsta kärlen i kroppen kallas kapillärer och ingår i ett nät av kärl med så tunna väggar att vätska, näringsämnen och slaggprodukter kan föras in och ut genom kapillärernas väggar. 

Blodet transporteras i kroppen i två olika kretslopp: stora kretsloppet som pumpar ut blod från hjärtats vänstra kammare till hela kroppen, och kommer tillbaka till hjärtats högra förmak. Lilla kretsloppen pumpar blod från hjärtats högra kammare till lungorna, där blodet fylls på med nytt syre, och gör sig av med koldioxid. Därefter kommer det syresatta blodet tillbaka till hjärtats vänstra kammare, där det på nytt kan skickas ut i kroppen via stora kretsloppet.

Förebygga hjärt och kärlsjukdom

Det finns mycket du själv kan göra för att bibehålla din hjärthälsa och förebygga sjukdomar i hjärta och kärl. Om du redan har hjärt och kärlsjukdom kan dessa råd förhindra att du blir sämre. Här är några exempel:

  • Sluta röka. Att sluta röka är en av de viktigaste åtgärderna du kan göra för att minska risken för sjukdomar i hjärta och kärl.

  • Svettig motion. Fysisk aktivitet där hjärtat får jobba, du får puls och börjar svettas, minskar risken för hjärtsjukdom.

  • Bra mat för hjärta och kärl. Regelbundna måltider och en kost som består av fullkorn, grönsaker, nyttiga fetter, kött och fisk är bra för hjärtat. Likaså att undvika godis, kakor, fikabröd och skräpmat.

  • Inte dricka för mycket alkohol. För mycket alkohol är skadligt för hjärthälsan, och ökar risken för ett flertal sjukdomar i hjärta och kärl.

  • Hantera stress. Stress är en riskfaktor på flera sätt. Dels frigörs stresshormoner som gör att blodtrycket stiger och hjärtat slår snabbare. Långvarig stress kan också ge stelare kärl, vilket gör att hjärtat behöver jobba hårdare. Stress gör också att du ofta prioriterar bort andra sunda vanor.

  • Ha en hälsosam vikt. Personer som är överviktiga har högre risk för sjukdomar i hjärta och kärl. Fetma runt magen, så kallad bukfetma innebär störst risk.

  • Sov tillräckligt. God sömn har betydelse för hjärthälsan, och de som sover för lite har högre risk av att drabbas av hjärt-kärlsjukdom

  • Kontrollera blodtryck, blodfetter och kolesterol. Gå på regelbundna kontroller och se till att dina värden inte blir för höga.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtom, ge råd och behandling. Om det behövs kan vi i många fall skriva ut läkemedel på recept eller hänvisa dig vidare för fortsatt utredning och behandling.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-11-17Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04