Doktor.se

Moderkaksavlossning

Medicinskt granskad

Moderkakan lossnar normalt i samband med förlossningen, efter att barnet fötts. I ovanliga fall kan moderkakan lossna för tidigt. Det kan vara livshotande, både för dig som gravid och för fostret, och kräver sjukhusvård.

Vad är en moderkaka?

Moderkakan bildas i livmodern när du blir gravid, och fäster vid livmoderns vägg. Moderkakans uppgift är att ge fostret syre och näring genom att transportera blod från den gravida. Utan moderkakan kan fostret bara leva några minuter. När barnet är fött behövs den inte längre. Livmodern drar då ihop sig, varpå moderkakan lossnar från livmodern och kommer ut genom slidan. Moderkakan kallas också för placenta. Moderkaksavlossning kallas inom vården för placentaavlossning eller abruptio placentae.

Vad är moderkaksavlossning?

Moderkaksavlossning innebär att hela eller delar av moderkakan lossnar för tidigt. Det sker oftast mot slutet av graviditeten eller under förlossningen. Det är ovanligt men kan vara allvarligt och till och med livshotande för både dig och fostret. Ibland leder avlossningen till en för tidig förlossning och fosterdöd. Moderkaksavlossning kallas på latin för abruptio placentae.

Orsak till moderkaksavlossning

Orsaken till att avlossningen av moderkakan påbörjas, är att det ansamlas blod mellan livmodern och moderkakan. Varför det börjar blöda till en början är okänt, men svaga blodkärl i moderkakan tros kunna vara en del av förklaringen. När en del av moderkakan lossnat leder det till ytterligare blödning, som i sin tur kan leda till att moderkakan lossnar ännu mera.
Risken för moderkaksavlossning ökar om något eller flera av följande påståenden stämmer in på dig:

 • Du röker.

 • Du har haft moderkaksavlossning vid tidigare graviditeter.

 • Du har tidigare genomgått kejsarsnitt.

 • Du har haft blödningar tidigt under graviditeten.

 • Fostret växer inte som det ska.

 • Du har havandeskapsförgiftning.

 • Moderkakan sitter långt ner i livmodern, och är i vägen för barnet när det kommer ner mot slidan inför förlossningen.

 • Du har fått ett väldigt hårt slag mot magen.

Vid tvillingfödsel kan moderkakan ibland också lossna när det första barnet föds.

Symtom på moderkaksavlossning

Om din moderkaka lossnar för tidigt kan du få ett eller flera av följande symtom:

 • Du kan blöda från slidan.

 • Du kan få väldigt ont i nedre delen av magen.

 • Du kan få ont i nedre delen av ryggen.

 • Du kan få sammandragningar.

 • Du kan må mycket dåligt.

 • Du kan uppleva förändrade fosterrörelser.

Du kan blöda antingen kraftigt eller väldigt lite beroende på hur stor del av moderkakan som lossnat, var i livmodern moderkakan sitter och var fostret är placerat. Ibland blöder det mycket men blodet stängs in inne i livmodern. Det blod som kommer ut kan vara mörkt, ljust eller blandat med fostervatten.

En kronisk variant av moderkaksavlossning ger symtomen:

 • upprepade blödningar från slidan

 • periodisk smärta

 • kraftiga värkar

Vad kan jag göra själv?

Sluta röka om du röker, det minskar risken för moderkaksavlossning och har många andra hälsofördelar för dig och för fostret. Det är också bra att undvika stress och ta väl hand om dig själv. I övrigt kan du inte själv påverka de kända riskfaktorer som finns.

Behandling av moderkaksavlossning

Om moderkakan håller på att lossna behöver du bli inlagd på sjukhus:

 • När det är bråttom: Det är oftast viktigt att snabbt förlösa barnet, eftersom du kan förlora mycket blod och barnets syresättning minskar eller upphör. Oftast behövs ett akut kejsarsnitt. Om barnet har blodbrist kan det behöva en blodtransfusion efter födseln. Du kan också få blodbrist efter förlossningen och kan då behöva behandling med läkemedel.

 • När det är mindre bråttom: Om det rör sig om en mindre avlossning är det ibland möjligt med en vaginal förlossning. Ifall bara en del av moderkakan lossnat och det är före graviditetsvecka 36, kan du om läkarna bedömer det säkert få avvakta med förlossning och endast stanna på sjukhuset för observation. Det är för att fostrets lungor fortfarande kan vara omogna. Om det är säkert för dig och fostret är det därför bra att vänta tills lungorna är färdigutvecklade. Om du slutar blöda och allt ser bra ut kan du få åka hem igen och vänta där. Du får i sådana fall komma på täta undersökningar för att tidigt upptäcka om moderkakan fortsätter att lossna. Du kan också behöva få läkemedel som förhindrar värkar och läkemedel som gör att fostrets lungor mognar snabbare.

 • Vid fosterdöd: Om fostret inte längre lever sätts förlossningen igång genom att göra hål på fosterhinnan och ge läkemedel som drar ihop livmodern. Fostret föds då vaginalt.

 • Förebyggande behandling: Om du haft moderkaksavlossning under en tidigare graviditet kan du behöva förebyggande läkemedel och extra undersökningar.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du är gravid och känner dig orolig eller osäker.

Sök genast vård om du är gravid och:

 • du blöder kraftigt

 • du blöder och blodet innehåller

 • du har väldigt ont i magen

 • du känner dig allmänt sjuk eller väldigt trött och matt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning av symtom och vid behov med hänvisning till vidare vård.

Frågor och svar om moderkaksavlossning

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-01-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04