Doktor.se

Bartolinit

Medicinskt granskad

Bartolinit är en infektion i en körtel vid slidans öppning. Körteln kan svullna och göra ont och det kan bildas var. Ibland går det över om du väntar, men ofta behövs behandling.

Vad är bartolinit?

Bartolinit innebär att en av de bartolinska körtlarna infekteras. Körtlarna sitter på båda sidor av slidöppningens bakre del. De bildar normalt en kladdig vätska som hjälper till att hålla slidans slemhinnor fuktiga, särskilt vid sexuell upphetsning. Vätskan, som kallas för sekret, töms ut via en kanal från körteln till huden. Ibland täpps kanalens öppning till så att sekretet inte kan komma ut. Då ansamlas sekret i körteln, som svullnar. Om det kommer in bakterier i körteln uppstår en infektion och det bildas var.

Den knöl som uppstår vid bartolinit är inte cancer och kan inte utvecklas till cancer.

Orsak till bartolinit

Bartolinit orsakas av bakterier, oftast sådana som normalt finns i slidan, tarmen eller på huden. Normalt kan de bakterier som kommer in i körteln tömmas ut tillsammans med sekretet, men om körtelns öppning täppts igen blir de kvar och orsakar en infektion. Det är okänt varför körtlarna täpps igen.

Symtom på bartolinit

Vid bartolinit får du följande symtom:

  • Det blir rött vid den bakre delen av slidans öppning, på ena sidan.

  • Det svullnar både i och utanför slidöppningen på ena sidan.

  • Det gör ont när du sitter ner eller går.

Du kan också få symtom såsom

  • att det svullnar intill den yttre blygdläppen

  • att du får feber och blir trött

  • att lymfkörtlarna i ljumsken på den drabbade sidan svullnar upp.

Att lymfkörtlarna svullnar är ett tecken på att kroppens immunförsvar jobbar hårt för att bekämpa infektionen.

Vad kan jag göra själv?

Du kan avvakta några dagar och se om infektionen läker ut av sig själv, innan du söker vård. Du bör inte själv försöka tömma den infekterade körteln vid bartolinit.

Behandling av bartolinit

Ibland läker bartolinit av sig själv på några dagar, men de flesta behöver behandling:

  • Operation: Vid bartolinit är det vanligt att behöva tömma den infekterade körteln på var. Det görs genom att en gynekolog skär ett litet snitt i körteln och lägger in en smal plastslang som kallas för kateter, så att körteln kan fortsätta att tömmas när nytt var bildas. Katetern behöver vanligtvis sitta kvar i mellan tre och fyra veckor. Det kan skava och kännas obekvämt när du går eller sitter, så länge katetern sitter kvar. Efter operationen kan du behöva vila under några dagar. Du kan gå på toaletten och duscha precis som vanligt men undvik att bada, ha samlag och att använda tampong.

  • Läkemedel: Om du har väldigt ont kan du behöva smärtstillande läkemedel. Ibland behövs även behandling med antibiotika.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du svullnar och det gör ont kring slidöppningen och det inte har gått över efter några dagar.

Sök vård genast om du har väldigt ont och det är mycket svullet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vid bartolinit som inte går över av sig själv krävs behandling hos en gynekolog.

Frågor och svar om bartolinit

31 Maj, 202211 September, 2023