Doktor.se

Wernicke-Korsakoffs syndrom

Medicinskt granskad

Wernicke-Korsakoffs syndrom orsakas av brist på vitamin B1, oftast på grund av långvarigt alkoholberoende. Syndromet är egentligen en sammanslagning av två allvarliga tillstånd – Wernickes encefalopati och Korsakoffs sjukdom. Vanliga tidiga symtom är synstörningar, vinglighet och förvirring.

Orsaker till Wernicke-Korsakoffs syndrom

Wernicke-Korsakoffs syndrom räknas som en form av alkoholencefalopati, en hjärnsjukdom som orsakats av alkohol, och beror på brist på vitamin B1 (tiamin9). Den vanligaste orsaken till vitaminbristen är långvarigt alkoholberoende, men tillståndet kan även bero på andra orsaker, till exempel ätstörningar, i samband med cancer, långvarigt illamående med kräkningar eller grav näringsbrist.

Vad är Wernickes encefalopati?

Det är den tidiga formen av syndromet. Det är vanligt att få symtom som kan delas in i tre olika grupper: påverkan på mentala förmågan, ögonsymtom och påverkan på balans och rörelseförmåga, Den klassiska symtombilden är förvirring, bredbent och stapplig gång och synstörning på grund av förlamning av ögonmuskler. 

Wernickes encefalopati kan också ge andra typer av symtom, och det tycks särskilt vanligt om den inte orsakats av alkoholberoende. Det gör att sjukdomen ibland kan vara svår att upptäcka.

Symtom på Wernicke- Korsakoffs syndrom

De huvudsakliga symtomen på Wernicke encefalopati är:

 • Svårigheter med balans och rörelseförmåga: Du kan börja gå mer bredbent och stappligt. Du kan också ha darrningar i benen eller känna dig ostadig på benen. Du  kan behöva hjälp att stå och ta dig runt, och dina armar och ben kan kännas svaga. 

 • Påverkan på mentala förmågor: Du kan känna dig förvirrad och ha sämre intresse för omgivningen. Du kan ha svårigheter att orientera dig i tid och rum, det vill säga att du har svårt att ange vad klockan är eller vilken dag det är. Du kan också ha svårt att veta var du befinner dig, och hitta rätt när du ska någonstans. Påverkan på mentala förmågor kan också göra att du inte hittar orden och i stället uttrycker på andra sätt, till exempel platt bröd med olika saker på istället för pizza.

 • Ögonsymtom: du kan till exempel börja se dubbelt, få ögonlock som hänger ned så att det blir svårt att hålla ögonen helt öppna. Du kan också drabbas av ryckiga ögonrörelser.

Wernickes encefalopati kan också ge problem med hjärta och kärl, vilket kan leda till:

 • att du känner dig dåsig

 • att du svimmar

 • att hjärtat slår snabbare än normalt

 • att du får lågt blodtryck när du ställer dig upp

 • att du känner brist på energi

Om du inte snabbt får behandling mot Wernickes encefalopati kan det leda till Korsakoffs syndrom. Det första tecknet är ofta att du tappar korttidsminnet. Du kan prata med någon och verka som dig själv, men några minuter senare har du inget minne av det och vet inte ens vem du pratat med.

Du kan också få symtom som:

 • försämrat långtidsminne

 • att du hittar på saker för att fylla i minnesluckorna, så kallad konfabulation

 • hallucinationer

 • svårigheter att sätta saker i sammanhang

 • svårigheter att förstå och bearbeta information

Behandling vid Wernicke-Korsakoffs syndrom

Vid begynnande tecken på Wernickes encefalopati är det viktigt att snabbt få behandling i form av injektioner med stora mängder vitamin B1, då kan symtomen försvinna helt eller delvis. Att sluta dricka alkohol är också en mycket viktig åtgärd.

När tillståndet övergått i Korsakoffs sjukdom finns ingen bra behandling, och symtomen finns oftast kvar resten av livet. 

Även personer som är i riskzonen för att utveckla Wernicke-Korsakoffs syndrom får behandling med tillskott av B-vitaminer.

När bör jag söka vård?

Om du känner igen symtomen och tror att du (eller en närstående) har Wernicke-Korsakoffs syndrom bör du söka vård.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-06-24Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06