Doktor.se

Lågt blodtryck

Medicinskt granskad

Hypotoni

En del personer har ständigt lågt blodtryck, och det orsakar sällan problem. Det är vanligast hos unga, smala och långa personer, och de flesta har inte några symtom. Om blodtrycket sjunker plötsligt, ett så kallat blodtrycksfall, kan du känna dig yr och svimfärdig. Då bör du sätta dig ner en stund. Om blodtrycket sjunker alltför lågt, till exempel i samband med en större blödning, kan tillståndet bli livshotande eftersom viktiga organ inte får den blodförsörjning de behöver.

Vad är lågt blodtryck?

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg) och anges med två värden:

 • Det övre trycket, så kallat systoliskt tryck, är trycket då hjärtat pumpar ut blod genom blodkärlen till resten av kroppen.

 • Det undre trycket, så kallat diastoliskt tryck, är trycket som finns i blodkärlen då hjärtat vilar mellan hjärtslagen.

Det övre trycket skrivs ut först, och efter snedstrecket anges det undre trycket, till exempel 140/90. Blodtrycket räknas som lågt om det är lägre än 90/60 och du samtidigt har symtom.

Orsaker till lågt blodtryck

Att blodtrycket varierar under dygnet är helt normalt och beror på saker som:

 • om du står eller ligger

 • din andningsrytm

 • din stressnivå

 • mediciner som du tar

 • tiden på dygnet

Blodtrycket går upp när du är stressad eller fysiskt aktiv, och blir lägre när du vilar och slappnar av. Det är normalt sett som lägst under natten när du sover, och stiger snabbt när du stiger upp på morgonen. 

Blodtrycket kan också bli lågt av medicinska orsaker, till exempel:

 • Graviditet. Det är vanligt att få lågt blodtryck när du är gravid och att det sedan återgår till de nivåer du vanligtvis har efter graviditeten. 

 • Hjärtproblem. Vissa hjärtsjukdomar kan leda till lågt blodtryck och extremt låg hjärtrytm.

 • Vätskebrist. Om kroppen förlorat mycket vätska och blir uttorkad kan det ge lågt blodtryck, ofta i kombination med svaghet, yrsel och trötthet. Orsaker kan till exempel vara svår diarré, feber, kräkningar eller hård träning. 

 • Blodförlust. Om du förlorat mycket blod, till exempel i samband med en olycka som gett stora sår eller inre blödning, kan det leda till mycket lågt blodtryck. 

 • Sepsis (blodförgiftning). Farligt lågt blodtryck är en del av symtombilden vid den allvarligaste formen av blodförgiftning, så kallad septisk chock. Tillståndet är livshotande, och det är viktigt att snabbt få vård.  

 • Anafylaktisk chock. Farligt lågt blodtryck är en del av symtombilden vid en svår allergisk reaktion, så kallad anafylaktisk chock. Tillståndet är livshotande, och det är viktigt att snabbt få vård. 

Olika typer av lågt blodtryck

Det finns också några särskilda former av lågt blodtryck som delas in i undergrupper beroende på situationen då de uppstår.

Här är två exempel:

Lägesberoende lågt blodtryck: Är när du får blodtrycksfall i samband med en lägesförändring, det vill säga att  blodtrycket sjunker onormalt mycket när du till exempel reser dig upp när du legat och vilat eller suttit ner. Kallas även för ortostatisk hypotoni

Lågt blodtryck efter måltid: Innebär ett lägre blodtryck en eller två timmar efter att du ätit. Det beror på ett ökat blodflöde till magtarmkanalen. I vanliga fall kompenserar kroppen för detta genom att dra ihop blodkärlen så att blodtrycken fortsätter vara normalt. Hos en del personer fungerar inte kompensationen, vilket kan leda till yrsel och risk för fallolyckor. Det är framför allt påtagligt för äldre personer, och personer med vissa medicinska tillstånd som högt blodtryck eller Parkinsons sjukdom. Även för dessa grupper är det dock viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen. För dem som har säkerställd diagnos kan det hjälpa att äta mindre måltider, få i sig mer vätska och undvika alkohol. Kallas även för postprandiell hypotension. 

Symtom på lågt blodtryck

De flesta som har ett lågt blodtryck har inga symtom. I en del fall kan ett lågt blodtryck vara en signal på ett underliggande problem, särskilt om blodtrycket faller plötsligt och ger symtom som: 

Extremt lågt blodtryck, till exempel i samband med en olycka eller större blödning, kan vara ett livshotande tillstånd.

Symtom och tecken kan då vara:

 • förvirring, särskilt vanligt bland äldre

 • kallsvettningar och blek hud

 • snabb och ytlig andning

 • snabb och svag puls

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket du kan göra själv förr att motverka lågt blodtryck. Vilken åtgärd som passar beror på din ålder, hälsa och orsaken till det låga blodtrycket. Diskutera gärna med din läkare.

Här är några tips:

 • Regelbunden motion, särskilt pulshöjande träning.

 • Dricka mer vatten, för att motverka vätskebrist.

 • För en del personer kan det hjälpa att lägga till mer salt i kosten, men det är inte lämpligt för personer som har problem med hjärta och kärl.

 • Stödstrumpor kan motverka ansamling av blod i benen, vilket kan ge sämre blodtryck.

 • Undvika stora mängder alkohol.

 • Tänka på att resa sig långsamt från sittande eller liggande ställning om du lätt blir yr. Det är särskilt viktigt om du behöver gå upp på natten. Sätt dig då först på sängkanten en stund innan du reser dig upp.

Behandling vid lågt blodtryck

Lågt blodtryck som inte ger symtom eller endast ger milda symtom behöver sällan behandling. Om du har lågt blodtryck med symtom anpassas behandlingen beroende på vad som är orsaken. Om du till exempel får lågt blodtryck som biverkan av en medicin, kan du i många fall få hjälp av din läkare att ändra till ett annat läkemedel eller sänka dosen.

När bör jag söka vård?

Sök vård direkt om du eller en närstående har lågt blodtryck och tydliga besvär, till exempel:

 • förvirring

 • oregelbunden hjärtrytm

 • ont i bröstet

Vid lågt blodtryck som inte ger besvär, eller bara ger milda symtom behöver du inte söka vård. Du bör söka vård om du får symtom som du inte känner igen sen tidigare, till exempel blir yr och svimfärdig oftare än vanligt. 

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan bedöma dina symtom vid lågt blodtryck och hjälpa dig med rådgivning. Om du har tydliga symtom som kräver vård omgående ska du inte vända dig till oss utan ringa 112 alternativt söka vård på akutmottagning.

Frågor och svar om lågt blodtryck och blodtrycksfall

Några frågor och svar kring lågt blodtryck och blodtrycksfall.

20 Augusti, 20214 September, 2023