Doktor.se

EKG

EKG står för elektrokardiogram och är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Metoden används för att upptäcka olika hjärtsjukdomar och rubbningar i hjärtrytmen. Vid EKG-undersökning sätts elektroder på bröstkorg, arm- och fotleder. Undersökningen ingår ofta i hälsoundersökningar.

Hur går det till att mäta EKG?

EKG-undersökningen går till så att du kommer att få små klisterlappar med elektroder fästa på huden på bröstkorgen. Du kommer också att få elektroder fästa på dina hand- och fotleder. 

Elektroderna kopplas till en EKG-apparat som registrerar hur de elektriska impulserna sprids i hjärtat vid varje slag. Du behöver ligga stilla och vara avslappnad för att undersökningen ska fungera optimalt. 

Kurvan som registreras under EKG-undersökningen går lite upp och ner i ett karakteristiskt mönster av taggiga respektive runda toppar och dalar. Undersökningen lagras oftast digitalt i ditt journalsystem, men kan också skrivas ut på ett papper. 

Undersökningen medför inte något obehag och tar ungefär tio minuter. 

När används EKG?

EKG används ofta i samband med hälsoundersökningar för att se hur hjärtat fungerar.

Metoden används också när det finns misstanke om hjärtsjukdom, till exempel: 

  • om en person kommer in till sjukhuset med bröstsmärtor

  • om en person har oregelbunden hjärtrytm

  • om en person har andnöd, snabb puls, svullna ben eller ont i bröstet

EKG används också för att följa upp hur tidigare insatt behandling av hjärtsjukdomar fungerar, till exempel om du har haft oregelbunden hjärtrytm och fått en pacemaker.

Vad mäter EKG?

EKG är en rutinmetod för att undersöka hjärtats rytm och hur de elektriska impulserna sprids genom hjärtat. Hjärtat består av fyra hålrum, två förmak och två kamrar, som fylls och töms med en regelbunden rytm. De olika hjärtrummen fungerar som pumpar, och för att fungera krävs en samordnad rytm, där först förmaken drar ihop sig och skjuter över blodet i kamrarna, som då är avslappnade. Därefter stängs klaffarna mellan rummen och så drar kamrarna ihop sig och skjuter ut blodet från hjärtat till lungorna och till kroppen. På samma gång skjutsas nytt blod in i förmaken.

De här rytmiska rörelserna styrs av elektriska impulser. Elektroderna som fästs på huden registrerar de elektriska signalerna i hjärtat för att se att allt fungerar som det ska. Metoden kan till exempel upptäcka om rytmen är oregelbunden, eller om de elektriska signalerna blockeras någonstans. 

I en del fall vill läkaren undersöka hur hjärtat fungerar över tid, inte bara vid ett tillfälle. Det kallas för långtids–EKG, och är en metod som registrerar de elektriska impulserna i hjärtat under flera dygn. Det kan till exempel vara aktuellt vid misstanke om allvarliga rytmrubbningar och rytmrubbningar som kan behöva behandling.

När får jag svar?

Du får oftast svar på en gång av den läkare som undersöker dig.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-10-15Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04