Doktor.se

Hjärtmuskelinflammation

Medicinskt granskad

Myokardit

Vid en inflammation i hjärtmuskeln kan hjärtat bli försvagat och få svårare att pumpa ut blodet i kroppen. Vissa får endast ospecifika influensasymtom medan andra får symtom som exempelvis bröstsmärtor och hjärtklappning. Hjärtmuskelinflammationen läker oftast av sig själv, men kan ibland bli allvarlig. Det kan göra att hjärtmuskeln skadas.

Vad är hjärtmuskelinflammation?

Hjärtmuskelinflammation är en inflammation i själva hjärtmuskeln. När hjärtmuskeln blir inflammerad får hjärtat svårare att pumpa ut blod i kroppen. Det gör ibland att det ansamlas vätska i lungorna och hjärtsäcken, som då också kan bli inflammerade. 

Hjärtmuskelinflammation kallas också för myokardit, eftersom ett annat namn för hjärtmuskeln är myokardium.

Orsak till hjärtmuskelinflammation

Hjärtmuskelinflammation orsakas vanligen av en autoimmun reaktion, i sin tur orsakad av en infektion. Det innebär att kroppen utvecklar antikroppar för att bekämpa en infektion, men att antikropparna sedan angriper den egna hjärtmuskeln.

Den bakomliggande infektionen kan ha flera orsaker:

 • Virusinfektion är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärtmuskelinflammation i Sverige.

 • Bakterieinfektion är en vanlig orsak till hjärtmuskelinflammation i länder med sämre närings- och hälsotillstånd.

 • Parasitinfektion (Chagas sjukdom) är den vanligaste orsaken till hjärtmuskelinflammation i Central- och Sydamerika. 

 • Giftämnen (toxiner) kan också orsaka hjärtmuskelinflammation.

Alla kan få hjärtmuskelinflammation, oavsett ålder. Det gäller även personer som är friska i övrigt. Risken att drabbas ökar om du tränar eller arbetar hårt samtidigt som du har feber eller ont i halsen, det vill säga om du har en infektion i kroppen. 

Det är vanligt att ha en inflammation i hjärtsäcken och hjärtmuskeln samtidigt.

Symtom på hjärtmuskelinflammation

Hjärtmuskelinflammation föregås ofta av en virus- eller bakterieinfektion. Symtomen varierar kraftigt, men kan inkludera ett eller flera av följande symtom:

 • förstorade lymfkörtlar

 • feber och värk i kroppen

 • trötthet 

 • oregelbundna hjärtslag

 • hjärtklappning

 • hög puls

 • tryck- eller tyngdkänsla över bröstet

 • bröstsmärta (som blir värre när du ligger ner)

 • andningsproblem

Vad kan jag göra själv?

Undvik intensiv konditionsträning och styrketräning om du är sjuk, eftersom du inte kan veta om den infektion du har är en sådan som kan orsaka en hjärtmuskelinflammation.  

Om du redan drabbats av hjärtmuskelinflammation bör du också undvika all krävande fysisk aktivitet tills inflammationen läkt och du är helt återställd, och under minst sex månader därefter. Det är också viktigt att du är försiktig med alkohol och läkemedel mot smärta och inflammation (så kallade NSAID).

Behandling av hjärtmuskelinflammation

En hjärtmuskelinflammation läker oftast av sig själv utan speciell behandling. Det kan ändå vara nödvändigt att vårdas på sjukhus, främst om du drabbats av akut hjärtmuskelinflammation, så att läkare kan kontrollera hjärtats funktion. Ibland blir inflammationen allvarlig och kräver aktiv behandling.

Behandling som kan bli aktuell vid hjärtmuskelinflammation är:

 • smärtlindrande läkemedel

 • virushämmande läkemedel

 • läkemedel som hjälper immunförsvaret

 • läkemedel som stöttar hjärtat (vid hjärtsvikt)

 • pacemakerbehandling

 • hjärttransplantation (i undantagsfall)

Sjukdomen ger oftast inga bestående men, men i vissa fall förvärras inflammationen vilket kan göra att hjärtmuskeln skadas, ibland allvarligt.  

När bör jag söka vård?

Sök genast vård om du har symtom som du tror kan bero på hjärtmuskelinflammation.

Frågor och svar om hjärtmuskelinflammation

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-02-11Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04