Doktor.se

Höga blodfetter

Medicinskt granskad

Vad är blodfetter?

Blodfetter är ett samlingsnamn för de olika typer av fetter som finns i blodet. Främst talas om kolesterol och triglycerider. Blodfetterna fyller en viktig funktion och behövs i lagom mängd. Kolesterol används av kroppen för att bilda hormoner och bygga celler. Triglycerider används som en källa till energi för kroppen. Men om halterna av blodfetter blir för höga kan de börja lagras in i väggarna i blodkärlen, vilket gör kärlen stelare. Det finns också en risk att kärlen på sikt täpps igen, vilket kan ge upphov till blodproppar och olika sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

Det finns två olika sorters kolesterol, HDL som ofta kallas för det nyttiga kolesterolet och LDL som kallas för det skadliga kolesterolet. HDL kan transportera bort LDL-kolesterol från kärlväggarna och skydda mot åderförfettning/åderförkalkning.

Orsak till höga blodfetter

Höga blodfetter kan bero på många orsaker. Livsstil så som vad du äter, om du röker eller dricker mycket alkohol, hur ofta du tränar och rör på dig spelar in. Men du kan också ha höga blodfetter på grund av ärftliga orsaker, till exempel det tillstånd som kallas för familjär hyperkolesterolemi.

Familjär hyperkolesterolemi

Vid familjär hyperkolesterolemi är blodfetterna höga på grund av en mutation i en gen som styr hur kroppen hanterar kolesterol. Mutationen hindrar kroppen från att ta bort LDL-kolesterol (det skadliga kolesterolet) från blodet, vilket gör att det kan bildas plack och att kärlen blir trånga och oelastiska. Det finns gentester som kan visa om du har familjär hyperkolesterolemi.

Symtom på höga blodfetter

Höga blodfetter i sig ger inte symtom som går att märka av. De upptäcks med ett blodprov. Om de förhöjda nivåerna har gett upphov till följdsjukdomar kan dessa ge symtom.

Vad kan jag göra själv?

Dina levnadsvanor påverkar din risk att få förhöjda nivåer av blodfetter.

Här är några saker du kan tänka på:

  • Sluta röka om du röker. Det minskar risken för sjukdomar i hjärta och kärl

  • Tänk på vad du äter. Öka mängden grönsaker och fibrer i kosten. Ät fisk några gånger i veckan. Ät inte för stora portioner mat varje gång, och undvik fikabröd och onyttigheter.

  • Rör på dig minst 30 minuter så många dagar i veckan som möjligt. Raska promenader ger stor effekt.

  • Drick alkohol med måtta, ju mindre desto bättre.

  • Var noga med att få en god sömn och återhämtning när du behöver.

Behandling av höga blodfetter

Vid höga blodfetter väljs behandling utifrån helhetsbilden av symtom, och hur andra värden ser ut, till exempel blodtryck och blodsocker. Om du är frisk i övrigt är ett första steg ofta att lägga om kost och livsstil och utvärdera effekten av det. För personer som har många riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom kan det vara aktuellt att redan från början kombinera detta med läkemedel som sänker blodfetterna.

Vid familjär hyperkolesterolemi räcker sällan livsstilsförändringar, utan det är i regel nödvändigt med läkemedel som sänker kolesterolvärdet.

Frågor och svar om höga blodfetter

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-01-25Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04