Doktor.se

Njurar och urinvägar

Medicinskt granskad

Problem från njurar och urinvägar kan till exempel yttra sig som smärta, sveda, svårigheter att kissa eller svårigheter att hålla tätt. Det är mycket vanligt att ha problem med urinvägarna vid olika tillfällen under livet – allt från sängvätning till urinvägsinfektioner och inkontinens. Här har vi samlat information om olika sjukdomar och tillstånd som drabbar njurar och urinvägar. Du kan alltid vända dig till oss så hjälper vi dig att bedöma dina besvär.

Hur fungerar njurarna?

Njurarna är två bönformade organ, var och en ungefär så stor som en knuten näve, 10 till 12 centimeter långa. De sitter på var sida om ryggraden och är sammankopplade med urinblåsan genom ett rör som kallas för urinledare. Njurarna bildar urin som transporteras ner till blåsan. Njurarnas är också ett av kroppens viktigaste reningsorgan. Utan fungerande njurar klarar vi oss inte. Här är exempel på andra viktiga funktioner njurarna har:

  • Att utsöndra slaggprodukter genom urinen.

  • Att kontrollera och reglera balansen av vätska och salt i kroppen.

  • Att hjälpa till att reglera blodtrycket.

  • Att bilda viktiga hormoner.

Hur fungerar urinvägarna?

Urin bildas i njurarna och leds sedan till urinblåsan via ett rör som kallas för urinledaren. Urinen samlas upp i urinblåsan innan du kissar ut den. Blåsan kan töjas ut i takt med att det kommer mer urin och rymmer ungefär tre till fyra deciliter. När urinblåsan börjar bli full känner väggarna av att de tänjts ut, och skickar en signal som gör att du blir kissnödig. Urinen töms ut genom urinröret, som är den sista delen av urinvägarna. Runt röret finns en muskel som styrs av viljan, det vill säga du bestämmer dig för att låta muskeln slappna av så att urinen töms ut – du kissar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Problem med urinvägar och njurar, antingen misstänkta infektioner eller svårigheter att hålla tätt kan vara både oroande och besvärande och det är viktigt att ta problemen på allvar. Hos oss på Doktor.se finns både sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som kan ge dig råd och göra en bedömning av dina symtom. Vid hjälper dig med behandling och kan i flera fall skriva ut läkemedel på recept.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-28Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18