Doktor.se

Apkoppor

Medicinskt granskad

Apkoppor sprids via apkoppsviruset. Sjukdomen kan ge symptom som utslag, feber, huvudvärk, muskelvärk och svullna lymfkörtlar. De allra flesta blir bra efter några veckor.

Vad är apkoppor?

Apkoppor var länge en ovanlig sjukdom som bara verkade finnas i Afrika. De senaste 20 åren har apkoppor blivit vanligare, och i maj 2020 ökade antalet fall i Europa. Apkoppor är i de flesta fall en ofarlig sjukdom. De som riskerar att få svår sjukdom av apkoppor är barn, gamla och personer med nedsatt immunförsvar. Ungefär 3 personer av 100 som får apkoppor dör.

Orsak till apkoppor

Apkoppor är en sjukdom som sprids via apkoppsviruset. Viruset finns hos vilda djur som apor, ekorrar och råttor och kan spridas till människor om:

 • du bits av ett djur som är smittat

 • du kommer i kontakt med blod från ett smittat djur

 • du äter kött, som inte är tillräckligt lagat, från ett smittat djur.

Från människa till människa är det inte helt klarlagt hur viruset sprider sig. Det verkar som att det kan sprida sig:

 • via luftvägarna

 • vid nära hudkontakt, till exempel sexuell kontakt

 • via direkt kontakt med en smittad människas kroppsvätskor

 • via föremål som en infekterad person använt, som sängkläder och kläder.

Symtom på apkoppor

Apkoppor ger ofta relativt milda symtom, men de kan ge upphov till smärta och obehag.

Vanliga symtom vid apkoppor är

 • blåsor, sår eller knottror på bålen, armar, ben, händer och fötter

 • blåsor eller sår i eller runt munnen eller i ansiktet

 • sår och blåsor runt analöppning eller på könsorganen

 • utslag i munnen som gör det svårt att äta eller dricka

 • feber och huvudvärk

 • muskelvärk

 • svullna lymfkörtlar

 • trötthet

 • svårigheter att kissa

 • problem med avföring, till exempel diarré

 • smärta vid analöppningen och i ändtarmen

 • tyngdkänsla i bäckenet och i nedre delen av magen

Utslagen försvinner oftast på två till fyra veckor. Så länge du har utslag kan du föra smittan vidare.

I ovanliga fall kan apkoppor också ge lunginflammation, hjärninflammation och påverkan på ögonen.

Flera andra sjukdomar, som till exempel herpes och vattkoppor, har liknande symtom som apkoppor och är mycket vanligare.

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga smitta genom att inte ha nära kontakt med infekterade personer.

Om du har apkoppor eller har stark misstanke om att du har apkoppor, ska du inte umgås med andra människor eller husdjur. Du ska vara särskilt noga med att inte träffa barn, gamla eller personer med nedsatt immunförsvar.

Du som varit i kontakt med en person som har apkoppor ska kontrollera huden varje dag i tre veckor från att du träffade den sjuka personen, och också vara vaksam på symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk.

Du ska inte donera blod eller sperma om du har apkoppor, misstänker att du har apkoppor eller har varit i kontakt med en person som har apkoppor.

Behandling vid apkoppor

Den enda behandlingen är just nu symtomlindrande, till exempel intravenös vätska till den som är uttorkad, antibiotika ifall det blivit bakteriella infektioner i såren som utslagen orsakat, samt smärtlindrande läkemedel när det behövs. De flesta behöver ingen behandling.

Det finns vaccin godkänt i USA och Kanada för användning som skydd mot apkoppor. Vaccinet är ännu inte godkänt i EU, men Sverige har fått ett mindre antal doser. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att doserna ska användas för personer som haft nära kontakt med någon som har apkoppor. De vaccin som finns tillgängliga kommer inte kunna stoppa spridningen av viruset, utan det krävs andra åtgärder.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som skulle kunna vara apkoppor, eller varit i kontakt med någon som har apkoppor, är det viktigt att du tar kontakt med vården för att få en bedömning och eventuellt testning.

Beroende på var i Sverige du bor, kan det finnas speciella mottagningar som du kan komma till.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Frågor och svar om apkoppor

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-08-12Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05