Doktor.se

Femte sjukan

Medicinskt granskad

Femte sjukan orsakas av parvovirus B19, som smittar via droppsmitta. Sjukdomen drabbar främst barn och ger ett rött utslag på kinderna, ofta som enda symtom. I andra fall ger viruset också förkylningssymtom, huvudvärk, diarré, kräkningar och muskelvärk. Infektionen går i regel över av sig själv utan behandling.

Vad är femte sjukan?

Oftast drabbar femte sjukan barn mellan fem och tio år. Ibland kan även vuxna få mildare symtom. Ett karaktäristiskt symtom för viruset är ett rött utslag över kinderna, men viruset kan också ge feber, förkylningssymtom, huvudvärk, diarré, kräkningar och muskelvärk. Utslaget sprider sig över kroppen och är ofta borta efter fem-sju dagar, men kan stanna kvar i upp till sex veckor.

Om du är gravid och får femte sjukan kan fostret smittas. Det ökar risken för missfall, och kan leda till att fostret får blodbrist, antingen i magen eller när det är nyfött. Det kan också leda till problem med fostrets hjärta och lever. Om du är gravid och tror att du kan ha smittats ska du genast söka vård på en barnmorskemottagning. Visar det sig att du är smittad får du göra täta ultraljudskontroller under resten av din graviditet.

Orsak till femte sjukan

Parvovirus B19 orsakar femte sjukan. Det är ett virus som smittar via droppsmitta, alltså den dusch av vätskedroppar som kommer från en smittad person som hostar, nyser eller talar. Oftast uppstår utbrott på vintern och våren, ungefär vart fjärde år. När utslagen uppstår smittar inte barnet längre.

Symtom vid femte sjukan

De första symtomen på femte sjukan kan vara lätta förkylningssymtom och feber. Andra symtom kan vara:

  • muskelvärk

  • diarré

  • kräkningar

  • huvudvärk

  • klåda i ansiktet och under fötterna.

Lite senare i sjukdomsförloppet kommer det röda utslaget över kinderna. Även hakan kan bli röd, men utslaget sträcker sig aldrig till munnen eller huden runtom den. Ibland är utslaget det enda symtomet.

Vuxna kan få ledvärk i händer, knän och fotleder, ofta som enda symtom. Ledvärken kan stanna kvar i några veckor. Personer som har nedsatt immunförsvar eller en blodsjukdom som sicklecellanemi kan få blodbrist av viruset.

Vad kan jag göra själv?

Om utslagen kliar kan du testa att badda med kallt vatten eller kylbalsam/kylgel på utslagen. Vätskeersättning, som du också kan köpa på apoteket, är bra om ditt barn kräks, har diarréer eller feber. Gillar barnet inte vätskeersättningen, är det viktigt att du ser till att barnet dricker vatten.

Behandling vid femte sjukan

Femte sjukan går vanligtvis över av sig själv och kräver i regel ingen behandling. För personer som har nedsatt immunförsvar kan det bli aktuellt att få ett intravenöst dropp med antikroppar mot viruset. Personer som har en blodsjukdom kan behöva blodtransfusion.

När bör jag söka vård?

Oftast behöver du inte söka vård för femte sjukan. Sjukdomen går i de flesta fall över av sig själv. Undantagen är ifall du misstänker att du kan ha smittats av femte sjukan och du:

  • är gravid – sök då vård på en barnmorskemottagning

  • har nedsatt immunförsvar eller en blodsjukdom – kontakta då en vårdcentral.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har nedsatt immunförsvar eller en blodsjukdom och tror att du kan ha blivit smittad av femte sjukan kan du söka dig till en vårdcentral. På Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Frågor och svar om femte sjukan

6 April, 20225 September, 2023