Doktor.se

Influensa

Medicinskt granskad

Varje år drabbas Sverige av en influensa, oftast under vinterhalvåret. Influensa är en virusinfektion i luftvägarna med symtom som hög feber, hosta och halsont. Det är vanligt att känna sig mycket sjuk och matt.

Vad är influensa?

Influensa är en mycket smittsam infektionssjukdom som beror på influensavirus. Det finns flera virus som ger upphov till sjukdomen och därför finns risk att drabbas av influensa många gånger. Influensavirus A och B är de som ger den typiska sjukdomen, medan Influensavirus C oftast ger sjukdom med mildare symtom. Influensa A finns i många varianter och flera av dem har orsakat pandemier: Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan.

Hur smittar influensa?

Influensa smittar redan något dygn innan symtomen bryter ut, men smittar som mest när symtomen är som värst. Viruset sprids då en smittad person nyser eller hostar, så kallad aerosol- och droppsmitta genom luften. Inkubationstiden vid influensa, tiden från att du blivit smittad tills du får symtom, är kort och är oftast mellan ett och tre dygn. 

Om du får influensa kan du minska risken för att du sprider smittan vidare genom att:

 • Stanna hemma och undvika kontakt med andra så länge du har symtom

 • Hosta eller nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger

 • Tvätta händerna ofta och regelbundet

Under influensasäsongen kan du minska risken att själv få influensa genom att:

 • Tvätta händerna noga, särskilt efter att du vistats bland många människor

 • Undvika att pilla i ansiktet med händerna

 • Hålla avstånd till människor som säger att de håller på att bli sjuka

Symtom på influensa

Det typiska förloppet vid influensa är att det börjar plötsligt med frossa, feber och att du känner dig mycket sjuk. Sedan kommer fler symtom från luftvägarna. 

Här är en sammanställning av vanliga symtom på influensa:

 • hög feber (runt 39-40 grader)

 • frossa

 • att du känner dig mycket sjuk 

 • muskelvärk

 • huvudvärk

 • trötthet

 • ont i halsen

 • torrhosta

Symtom från mag-tarmkanalen kan också förekomma, som kräkningar och diarré. Det är vanligast hos barn. 

Ibland kan det vara svårt att bedöma symtomen, om det rör sig om förkylning eller influensa, eftersom symtomen kan vara likartade och alla blir inte så sjuka. Några skillnader är att influensa oftast ger högre feber, mer ont i kroppen och en känsla av att vara mycket sjuk. Vid en influensa håller symtomen i allmänhet i sig längre, 1-2 veckor är inte ovanligt, och det tar längre tid att återhämta sig efter infektionen.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom influensa orsakas av virus hjälper inte antibiotika. Du kan vidta åtgärder för att lindra symtomen och undvika att smitta andra. Här finns några råd:

 • Stanna hemma om du är sjuk så att du inte smittar andra

 • Vila och ta det lugnt

 • feber gör att du förlorar vätska, drick extra mycket 

 • Försök att få i dig lite mat även om du inte känner dig hungrig

 • Följ råden som gäller vid feber

 • Om du har mycket hosta kan det hjälpa att ha huvudet högre när du sover. Du kan använda en extra huvudkudde, lägga en kudde under madrassen eller höja huvudändan på sängen med böcker under sängbenen.

 • Du kan lindra halsont med sugtabletter eller genom att dricka varm eller kall dryck.

Vaccin mot influensa

Världshälsoorganisationen (WHO) följer vilka influensavirus som är i cirkulation och ger en rekommendation om vilka varianter som kan tänkas utgöra årets influensa. Baserat på den kunskapen tillverkas varje år ett skräddarsytt vaccin. Vaccinet ger skydd mot ett flertal virusstammar men det ger inte ett hundraprocentigt skydd. Även om vaccinet inte skyddar helt ger det en lindrigare sjukdom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har högre risk för att få allvarlig influensasjukdom ska vaccinera sig varje år. Det gäller alla personer över 65 år, vuxna och barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper och gravida kvinnor.

Virushämmande behandling vid influensa

Det finns läkemedel på recept som kan bromsa en influensa, så kallade virushämmande eller antivirala läkemedel. De kan ha en viktig funktion för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av influensa, alltså de som tillhör någon av riskgrupperna. Behandlingen behöver påbörjas inom de två första dygnen efter att sjukdomen har brutit ut för att ha effekt.

När bör jag söka vård?

De flesta behöver inte söka vård vid en influensa utan sjukdomen går över av sig själv. Om något av följande stämmer bör du söka vård:

 • Om du tillhör en riskgrupp (där vaccination rekommenderas) och får symtom på influensa

 • Om du har hög feber som inte gett med sig efter fyra dygn

 • Om febern kommer tillbaka efter flera feberfria dagar

Om du känner dig mycket sjuk och känner att du håller på att förlora medvetandet ska du söka vård akut genom att kontakta 112.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss finns erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtomen om du är osäker på om du behöver vård.

Frågor och svar om influensa

Här har vi samlat korta frågor och svar om influensa.

17 Mars, 20205 September, 2023