Doktor.se

Mykoplasma

Det finns ett hundratal olika arter av släktet mykoplasma, en sorts bakterier som kan ge infektioner på olika ställen i kroppen. De mest kända varianterna är bakterien mycoplasma pneumoniae kan orsaka lunginflammationer, och bakterien mycoplasma genitalium som kan orsaka infektioner i urinrör och könsorgan.

Vad är mykoplasma?

Mykoplasma är ett samlingsnamn på ett släkte av bakterier. Det finns över hundra olika arter, varav några kan ge infektioner hos människa. Mykoplasma är mindre i storleken än andra bakterier och saknar fast cellvägg. Att mykoplasma saknar cellväggg gör dem naturligt resistenta mot vissa sorters antibiotika som utövar effekt genom att förstöra bakteriers cellväggar. Mykoplasma behöver behandlas med andra sorters antibiotika. Avsaknaden av cellvägg gör också att de kan anta många olika former.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-03-30Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05