Doktor.se

Mykoplasma i Lungorna

Mycoplasma pneumoniae är den vanligaste orsaken till lunginflammationer i åldersgruppen 20 till 30 år. Det är en liten bakterie utan cellvägg som sprids mellan människor genom direktkontakt eller så kallad luftburen droppsmitta. Smittan sprids lätt, och sjukdomen drabbar ofta flera personer i omgivningen samtidigt.

Mycoplasma pneumoniae - symtom

Inkubationstiden, tiden från det att du smittats tills du får symtom, är två till tre veckor. Sjukdomsförloppet är långsamt och skiljer sig från andra former av lunginflammationer. Symtom vid lunginflammation orsakad av mykoplasma är till exempel:

  • heshet, ofta ett tidigt symtom

  • torr rethosta som håller i sig i veckor

  • huvudvärk

  • lätt feber

Mycoplasma pneumoniae – behandling

Eftersom bakterien saknar cellvägg fungerar inte de vanligaste formerna av antibiotika, utan den här formen av lunginflammation kräver behandling med andra typer av antibiotika. Det finns flera antibiotika som har effekt mot mykoplasma.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du eller ditt barn har lunginflammation bör du söka vård. Om du eller ditt barn snabbt blir sämre och får svårt att andas ska du söka vård akut.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge dig rådgivning. Vid den här typen av infektion behövs undersökning och provtagning vid fysisk vårdcentral för att säkerställa orsaken till infektionen och kunna ge rätt behandling. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-03-31Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01