Doktor.se

SARS

SARS är en sjukdom som ger influensaliknande symtom. Den spreds främst i början av 2000-talet. Symtomen kan orsaka andningssvårigheter som kan bli livshotande. I Sverige klassas SARS som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Det finns ingen behandling som kan bota SARS, men däremot kan symtomen lindras.

Vad är SARS?

Severe Acute Respiratory Syndrome, mer känt som SARS, är en influensaliknande sjukdom som orsakas av en typ av coronavirus. Att sjukdomen klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig innebär bland annat att du som blir smittad är skyldig att informera din omgivning om smittan och att du måste komma på provtagning om du blir kallad. All vård är helt kostnadsfri och om du inte kan gå till jobbet för att undvika smitta har du rätt till så kallad smittbärarersättning från Försäkringskassan.

Orsak till SARS

SARS orsakas av en typ av coronavirus som kallas för SARS-CoV och som smittar från människa till människa. Troligen smittar viruset genom så kallad droppsmitta. Det innebär att spridningen sker via vätska när någon som är sjuk exempelvis hostar eller nyser. Det kan också vara så att viruset smittar indirekt, till exempel om den sjuka nyser eller hostar i sin hand och tar på ett dörrhandtag, som någon annan sedan tar på med sin hand och därefter rör sitt ansikte. Viruset tros från början ha smittat från djur till människa och sedan förändrats (muterat) så att det kan smitta mellan människor.

Symtom på SARS

De som har drabbats av SARS har fått symtom som liknar en vanlig influensa, till exempel

 • feber

 • muskelvärk

 • andningssvårigheter.

Det har också förekommit andra symtom som

En del har bara fått milda symtom, medan andra, främst äldre med andra sjukdomar, har kunnat bli allvarligt sjuka med lunginflammation och svårigheter att andas. I den gruppen har dödligheten varit hög.

Vad kan jag göra själv?

Vid ett utbrott av SARS kan du skydda dig på samma sätt som du skyddar dig mot andra luftvägsvirus:

 • Undvik att vara nära personer som är sjuka.

 • Undvik att röra ditt ansikte.

 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Om du är sjuk, kan du minska risken att smitta andra genom att

 • undvika att nysa och hosta i händerna, armvecket är bättre

 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten

 • använda munskydd.

Behandling av SARS

Det finns ingen behandling som kan bota SARS, men de drabbade kan få smärtstillande och febernedsättande läkemedel för att lindra symtomen.

Vid allvarliga symtom krävs vård på sjukhus med möjlighet till ytterligare behandling, till exempel

 • vätska direkt i blodet, för att undvika uttorkning

 • hjälp att andas med en respirator.

Det viktigaste vid ett utbrott av SARS är att försöka förhindra att smittan sprids. Det kan göras genom att exempelvis försätta människor som tros kunna vara smittade i karantän, eller att begränsa hur mycket det är tillåtet att resa.

När bör jag söka vård?

Vid ett utbrott av SARS gäller samma riktlinjer som vid andra allvarliga luftvägssjukdomar, att du ska söka vård om du har svårt att andas eller känner dig mycket sjuk.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har influensaliknande symtom ska du inte fysiskt besöka vården utan att först ringa. Hos Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare. Som en del av primärvården kan vi hjälpa dig med att bedöma dina symtom och ge dig råd. Vid behov hänvisar vi dig till vidare vård.

Frågor och svar om SARS

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-04-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05