Doktor.se

Fästingbett

Fästingbett blir normalt lite röda och kan klia under några dagar innan de försvinner. En del fästingar bär på smittämnen som kan ge borrelia eller TBE. Du minskar risken att smittas genom att ta bort fästingar så fort som möjligt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med bedömning av dina symtom och med rådgivning.

Så tar du bort en fästing

Om du upptäcker en fästing som redan bitit sig fast, ta bort den så fort som möjligt för att minska risken att du får i dig smittämnen från fästingen. Gör så här:

 • Använd en pincett eller fästingborttagare och dra sakta ut fästingen rakt ut, genom att ta tag om fästingen så nära huden du kan.

 • Tvätta huden kring bettet med tvål och vatten eller med desinfektionsmedel, när du dragit ut fästingen.

 • Om en del av fästingen blir kvar i huden stöter kroppen oftast bort den själv, så låt den vara. Är den fortfarande kvar efter några dagar är bettet ofta lite inflammerat och det kan då vara lättare att få ut den kvarvarande biten med en pincett eller nål. 

 • Om du tar bort fästingen inom 24 timmar minskar risken för att den hunnit överföra smittämnen.  

 • Kontrollera huden kring fästingbettet under fyra veckor för att upptäcka om du får en rodnad som växer, eftersom detta kan tyda på infektion av borreliabakterien. På mörk hud är den typen av hudrodnad svår att upptäcka. Då är det extra viktigt att vara uppmärksam på andra mer generella symtom på borrelia som muskelvärk, ledvärk och feber.

Vilka sjukdomar kan spridas av fästingar?

Fästingar kan sprida ett flertal sjukdomar, de vanligaste i Sverige är borrelia och TBE (fästingburen hjärninflammation). TBE, som orsakas av ett virus, finns bara i vissa riskområden. Om du bor eller vistas mycket i ett område där det finns TBE bör du vaccinera dig. Borrelia orsakas av en bakterie och kan därför behandlas med antibiotika. Det finns inget vaccin mot borrelia. Om du snabbt tar bort fästingen efter att den bitit fast är risken att bli smittad liten, eftersom fästingen normalt måste sitta fast i minst ett dygn för att kunna överföra borreliabakterien.

Symtom på fästingbett

Fästingar biter sig oftast fast där huden är tunn, som på underbenen, i knävecken och i ljumskarna. Fästingbett hos barn sitter ofta på överkroppen, i hårbotten, nacken eller bakom öronen. Bettstället brukar klia i några dagar och det är inte ovanligt att få utslag efter fästingbett. På ljus hud kan området kring ett fästingbett se lite rött ut under några dagar, och att få en röd knöl efter fästingbett är normalt. På mörk hud är rodnaden svårare att se.

Vad kan jag göra själv?

Du kan försöka undvika att bli biten av fästingar genom:

 • Om du vistas i fästingtäta marker är rekommendationen att vara iklädd stövlar och ljus långbyxor med nederdelen av långbyxorna nerstoppade i stövelskaften. På överkroppen rekommenderas en vit t-shirt med korta ärmar. Att en kortärmad tröja är bättre än en långärmad gäller framförallt om man plockar bär eller svamp och sitter mycket på huk. När man sträcker ut händerna och armarna neråt marken för att plocka bär eller svamp finns risken att fästingar kryper upp på händerna. Är man då iklädd en långärmad tröja/skjorta hinner man oftast inte observera fästingarna, speciellt de små larverna och nymferna, som då kan hinna krypa in under tyget på skjortärmen för att sedan nå t ex armhålan eller nacken där fästingarna obemärkta kan fästa sig. Med bara armar upptäcker man lättare eventuella fästingar på huden, och kan då borsta bort dem innan de hinner krypa uppåt på armarna för att fästa sig i t ex armhålorna eller i nacken. Observera att de värddjurssökande fästingarna (av arten Ixodes ricinus, dvs. den vanliga fästingen, som brukar bita människor och husdjur i norra Europa) nästan alltid befinner sig på marken eller på låga, marknära växter, inte mer än 0,5 m från markytan.

 • att leta noga på kroppen när du varit ute, så att du kan ta bort fästingarna innan de hunnit bita sig fast. Gör det till en vana att köra en fästingkoll varje kväll under säsongen.

 • att duscha och kamma håret efter att du varit ute.  

 • att inspektera kläder på utsidan och insidan så fästingar inte kan bita sig fast senare.

 • att använda myggmedel på hud och kläder. Myggmedel som innehåller DEET eller icaridin kan fungera även mot fästingar.

Behandling vid fästingbett

Normalt kräver fästingbett ingen behandling. Om du fått något eller några av de symtom som du kan läsa om under ”När bör jag söka vård” kan du behöva en antibiotikabehandling. I mer sällsynta fall kan det krävas sjukhusvård.

När bör jag söka vård?

Sök vård efter ett fästingbett om:

 • du minst en vecka efter bettet får en rodnad på huden där du blivit biten, som växer till en diameter på minst 5 centimeter. Rodnaden kan antingen vara heltäckande eller se ut som en röd ring, och kan vara svårare att se på mörk hud. 

 • du en tid efter ett fästingbett får huvudvärk, värk i muskler eller leder, feber eller känner dig ovanligt trött. 

Sök akut vård om du en tid efter du blivit biten blir stel i nacken, får svår huvudvärk, förlamning i ansiktet eller andra delar av kroppen. 

Det kan vara skönt att veta att besvären efter ett fästingbett normalt går över av sig själva och de allra flesta behöver inte vård.

Frågor och svar om fästingar och fästingbett

Här har vi samlat frågor och svar kring fästingar och fästingbett.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-04-02Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-21